(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vấn đề nước sạch
Người hỏi : Sở tài nguyên môi trường     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/02/2014 - 17 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 27/02/2014 - 11 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay nước máy trên địa bàn có nhiều cặn bẩn, mùi clo và nhiều mùi khác vậy cho tôi hỏi có phải sử dụng máy lọc nước để lọc sạch nước hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch     
Thời gian trả lời: 03/03/2014 - 08 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Anh/ chị vui lòng cho biết khu vực cụ thể để chúng tôi có thể gửi câu hỏi tới đơn vị phụ trách và có biện pháp khắc phục chính xác.

Cảm ơn sự quan tâm và phản ảnh của anh/ chị.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vấn đề nước sạch
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay nước máy trên địa bàn có nhiều cặn bẩn, mùi clo và nhiều mùi khác vậy cho tôi hỏi có phải sử dụng máy lọc nước để lọc sạch nước hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay nước máy trên địa bàn có nhiều cặn bẩn, mùi clo và nhiều mùi khác vậy cho tôi hỏi có phải sử dụng máy lọc nước để lọc sạch nước hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: