(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chương trình 135
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Châu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/02/2014 - 16 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 25/02/2014 - 07 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi có công văn, quyết định nào hướng dẫn xã Tân Đông-Tân Châu-Tây Ninh ra khỏi xã đặc biệt khó khăn (chương trình 135) từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 không? Xin chân thành cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 25/02/2014 - 15 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời câu hỏi của anh (chị) như sau:

Theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì xã Tân Đông đã hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (xã Tân Đông đã ra khỏi Chương trình 135).

Tuy nhiên, ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2405/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Theo Quyết định này xã Tân Đông, huyện Tân Châu tiếp tục được đưa vào diện đầu tư Chương trình 135.

Vậy, UBND huyện Tân Châu thông tin cho anh (chị) biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chương trình 135
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi có công văn, quyết định nào hướng dẫn xã Tân Đông-Tân Châu-Tây Ninh ra khỏi xã đặc biệt khó khăn (chương trình 135) từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 không? Xin chân thành cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi có công văn, quyết định nào hướng dẫn xã Tân Đông-Tân Châu-Tây Ninh ra khỏi xã đặc biệt khó khăn (chương trình 135) từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 không? Xin chân thành cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: