(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển dụng công chức xã
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại: 01694479010     Email: tnminhhieu@gmail.com     Địa chỉ: Bến Cầu
Ngày hỏi: 22/02/2014 - 22 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 24/02/2014 - 13 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào ban lãnh đạo Phòng Nội Vụ Bến Cầu ! Em là công dân Huyện Bến Cầu muốn biết trong năm 2014 huyện có tổ thi tuyển hoặc xét tuyển công chức xã không ? Điều kiện thi tuyển/ xét tuyển như thế nào, cần phải chuẩn bị hồ sơ thủ tục ra sao ? ( Em mới tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành kế toán) . Mong được trả lời sớm từ quý Phòng Ban. xin cảm ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 04/03/2014 - 11 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu có nhận được ý kiến về tuyển dụng công chức cấp xã qua mục cổng hỏi đáp trực tuyến của Trang thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:

Căn cứ vào biên chế được giao, năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện thiếu 12 biên chế (Văn phòng- thống kê 04, Địa chính – nông nghiêp- xây dựng và môi trường 02, Tài chính – kế tóan 02, Văn hóa xã hội 03, Tư pháp – hộ tịch 01), Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức thi tuyển và xét tuyển để tuyển dụng công chức cấp xã bố trí đầy đủ cho các xã, thi trấn. Hiện tại, huyện chưa có nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã.

Khi nào có thay đổi nhân sự dẫn đến  khuyết công chức cấp xã, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xây dựng Kế họach tuyển dụng (xét tuyển đối với xã biên giới, thi tuyển đối với xã nội địa và thị trấn). Thông tin về tuyển dụng như: điều kiện dự tuyển, hình thức tuyển dụng, hồ sơ dự tuyển… sẽ được  thông báo rộng rãi trên Đài Truyền Thanh huyện, xã và trên Website của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Riêng trường hợp của em, tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, thuộc nhóm ngành quy định đối với chức danh Tài chính – kế Tóan cấp xã. Do vậy, khi có tuyển dụng chức danh Tài chính – kế tóan cấp xã, em liên hệ để nộp hồ sơ tuyển dụng.

 

Em có thể theo dõi thông tin tuyển dụng trên website của UBND huyện Bến Cầu  http://bencau.tayninh.gov.vn  để nộp hồ sơ tuyển dụng kịp thời./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển dụng công chức xã
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào ban lãnh đạo Phòng Nội Vụ Bến Cầu ! Em là công dân Huyện Bến Cầu muốn biết trong năm 2014 huyện có tổ thi tuyển hoặc xét tuyển công chức xã không ? Điều kiện thi tuyển/ xét tuyển như thế nào, cần phải chuẩn bị hồ sơ thủ tục ra sao ? ( Em mới tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành kế toán) . Mong được trả lời sớm từ quý Phòng Ban. xin cảm ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào ban lãnh đạo Phòng Nội Vụ Bến Cầu ! Em là công dân Huyện Bến Cầu muốn biết trong năm 2014 huyện có tổ thi tuyển hoặc xét tuyển công chức xã không ? Điều kiện thi tuyển/ xét tuyển như thế nào, cần phải chuẩn bị hồ sơ thủ tục ra sao ? ( Em mới tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành kế toán) . Mong được trả lời sớm từ quý Phòng Ban. xin cảm ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: