(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Văn bản hướng dẫn Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Người hỏi : Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu     Số điện thoại: 0663877348     Email: tritranpnv@gmail.com     Địa chỉ: Dương MInh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/02/2014 - 14 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 19/02/2014 - 11 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Kinh chào!

Ngày 01/11/2013, Chính phủ  đã ban hành Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Vây, khi nào Ủy ban nhân tỉnh mới ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc các lĩnh vực?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 25/02/2014 - 10 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu về định kỳ chuyển đổi công tác

 

          Ngày 01/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP 5 nội dung:  

          1. Đối tượng áp dụng (không ảnh hưởng địa phương);

          2. Giải thích từ ngữ;

          3. Bổ sung đối tượng là hợp đồng lao động ở đơn vị sự nghiệp công lập;

          4. Cơ quan có 1 vị trí nằm trong danh mục chuyển đổi, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của cơ quan, đơn vị thì việc định kỳ chuyển đổi công tác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị với cơ quan có thẩm quyền cấp trên trực tiếp quyết định chuyển đổi (trước kia là do cơ quan có thẩm quyền cấp trên quyết định).

          5. Thời hạn định kỳ chuyển đổi từ 02 năm đến 5 năm (trước kia là 3 năm).

          Năm nội dung này Trung ương quy định rất rõ ràng, dễ áp dụng thực hiện ngay, địa phương không cần thiết ban hành hướng dẫn cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc các lĩnh vực theo quy định mới.

          Do đó, ngày 08/11/2013 Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 4916/VP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 150/2013/NĐ-CP đến thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Nghị định trên triển khai thực hiện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Văn bản hướng dẫn Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
 Nội dung câu hỏi:

Kinh chào!

Ngày 01/11/2013, Chính phủ  đã ban hành Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Vây, khi nào Ủy ban nhân tỉnh mới ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc các lĩnh vực?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kinh chào!

Ngày 01/11/2013, Chính phủ  đã ban hành Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Vây, khi nào Ủy ban nhân tỉnh mới ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc các lĩnh vực?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: