(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ chính sách
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại: 0973487192     Email: trungst32_87@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Bình Thạnh- Trảng Bàng
Ngày hỏi: 18/02/2014 - 09 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 18/02/2014 - 11 Giờ 20 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo QĐ 2405/QĐ -TTg ngày 10/12/2013 của Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.  Tôi là công chức đang công tác trên địa bàn Xã Bình Thạnh - huyện Trảng Bàng - Tây Ninh có tên trong QĐ 2405/QĐ -TTg ngày 10/12/2013. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút 70% không? (theo NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010).


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 18/02/2014 - 16 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

      Xã Bình Thạnh được Chính phủ phê duyệt thuộc xã khó khăn, xã biên giới,xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Hiện nay, chưa có hướng dẫn của tỉnh về việc chi trả các chế độ cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác tại xã Bình Thạnh theo Nghị định 116/2010/NĐ - CP ngày 24/12/2010. Huyện tiến hành thực hiện ngay khi có hướng dẫn của tỉnh. Đề nghị bạn liên hệ phòng Nội vụ huyện để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại: 066.3881.984

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ chính sách
 Nội dung câu hỏi:

Theo QĐ 2405/QĐ -TTg ngày 10/12/2013 của Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.  Tôi là công chức đang công tác trên địa bàn Xã Bình Thạnh - huyện Trảng Bàng - Tây Ninh có tên trong QĐ 2405/QĐ -TTg ngày 10/12/2013. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút 70% không? (theo NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010).

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo QĐ 2405/QĐ -TTg ngày 10/12/2013 của Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.  Tôi là công chức đang công tác trên địa bàn Xã Bình Thạnh - huyện Trảng Bàng - Tây Ninh có tên trong QĐ 2405/QĐ -TTg ngày 10/12/2013. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút 70% không? (theo NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010).

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: