(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tình trạng dạy thêm
Người hỏi : Trần Thị Kim Hồng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/02/2014 - 09 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 20/02/2014 - 17 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo nghị định 02 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc cấm dạy thêm, học thêm nhưng theo tôi biết thì ở Trảng Bàng giáo vẫn còn tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan trái với qui định từ cấp THCS tới THPT. Xin hỏi UBND Huyện Trảng Bàng và PGD - ĐT Trảng Bàng có những biện pháp nào để chấn chỉnh hay không hay chỉ làm qua loa chiếu lệ, bắt cóc bỏ dĩa. Là 1 PHHS tôi tha thiết mong mỏi các nghành các cấp có liên quan ở Huyện nhà nhanh chóng xử lí triệt để những tình trạng này. Thành thật cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 12/03/2014 - 09 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi bạn nêu Nghị định 02 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo  về cấm dạy thêm, học thêm là chưa đúng.

Theo Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về dạy thêm, học thêm, đề nghị bạn đến phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Trảng Bàng để được cung cấp các văn bản quy định về dạy thêm học thêm và được giải thích rõ hơn


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tình trạng dạy thêm
 Nội dung câu hỏi:

Theo nghị định 02 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc cấm dạy thêm, học thêm nhưng theo tôi biết thì ở Trảng Bàng giáo vẫn còn tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan trái với qui định từ cấp THCS tới THPT. Xin hỏi UBND Huyện Trảng Bàng và PGD - ĐT Trảng Bàng có những biện pháp nào để chấn chỉnh hay không hay chỉ làm qua loa chiếu lệ, bắt cóc bỏ dĩa. Là 1 PHHS tôi tha thiết mong mỏi các nghành các cấp có liên quan ở Huyện nhà nhanh chóng xử lí triệt để những tình trạng này. Thành thật cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo nghị định 02 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc cấm dạy thêm, học thêm nhưng theo tôi biết thì ở Trảng Bàng giáo vẫn còn tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan trái với qui định từ cấp THCS tới THPT. Xin hỏi UBND Huyện Trảng Bàng và PGD - ĐT Trảng Bàng có những biện pháp nào để chấn chỉnh hay không hay chỉ làm qua loa chiếu lệ, bắt cóc bỏ dĩa. Là 1 PHHS tôi tha thiết mong mỏi các nghành các cấp có liên quan ở Huyện nhà nhanh chóng xử lí triệt để những tình trạng này. Thành thật cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: