(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xưng hô nó, thàng kia
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/10/2017 - 21 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn cung cấp thông tin cụ thể, phòng ban, xã, huyện nào để Cổng hỏi đáp trực tuyến có cơ sở chuyển cho phòng chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xưng hô nó, thàng kia
 Nội dung câu hỏi:

tôi đến làm giấy tại xã mà thấy công chức xưng hô với nhau nó, đáng nói là kiêu tôi đua giấy cho thằng  ngồi đằng kia. những người như vậy cũng làm cán bộ nhà nước được nữa ah. chắc tuyển dụng không thi kiểm tra trình độ văn hoá của công chức đó. mà tôi thấy nhiều cơ quan cũng xưng hô như vậy thì trách ai bây giờ cả tỉnh cả huyện và xã. lớn xưng hô mày với tao. trung trung thì tao nói với mày... 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi đến làm giấy tại xã mà thấy công chức xưng hô với nhau nó, đáng nói là kiêu tôi đua giấy cho thằng  ngồi đằng kia. những người như vậy cũng làm cán bộ nhà nước được nữa ah. chắc tuyển dụng không thi kiểm tra trình độ văn hoá của công chức đó. mà tôi thấy nhiều cơ quan cũng xưng hô như vậy thì trách ai bây giờ cả tỉnh cả huyện và xã. lớn xưng hô mày với tao. trung trung thì tao nói với mày... 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: