(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: photo giấy
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/10/2017 - 20 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 02/11/2017 - 08 Giờ 36 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị bạn cung cấp thông tin địa bàn rõ ràng, cụ thể để Cổng hỏi đáp trực tuyến có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: photo giấy
 Nội dung câu hỏi:

tôi đi làm giấy kết hôn  tai ubnd xa yêu cầu tôi xuất trình hộ khẩu và chứng minh nhân dân thì tôi đưa bản chính nhung khi công chức kiểm tra xong lại yêu cầu tôi đi photo nộp cho ảnh. người dân tụi tôi rãnh lắm hay sau mà sai chúng tôu đi làm cái việc tốn tiền như vậy. tôi xuất trình ra thì nhà nước muốn lưu muốn photo thì tự đi photo bắt người chúng tôi đi photo dùm. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi đi làm giấy kết hôn  tai ubnd xa yêu cầu tôi xuất trình hộ khẩu và chứng minh nhân dân thì tôi đưa bản chính nhung khi công chức kiểm tra xong lại yêu cầu tôi đi photo nộp cho ảnh. người dân tụi tôi rãnh lắm hay sau mà sai chúng tôu đi làm cái việc tốn tiền như vậy. tôi xuất trình ra thì nhà nước muốn lưu muốn photo thì tự đi photo bắt người chúng tôi đi photo dùm. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: