(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đơn xin việc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/10/2017 - 20 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 02/11/2017 - 08 Giờ 36 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm: a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đơn xin việc
 Nội dung câu hỏi:

tôi có nhu cầu xin việc để làm xí nghiệp nhung khi đến ubnd xã lại không chứng đơn xin việc cho tôi họ bảo trong đơn đã tự xác nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin tôi đã khai. vậy từ chối xác nhận đơn của tôi là đúng pháp luật không nếu không đúng tôi phải gặp bộ phận nào công chức nào để xác nhận cho tôi

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi có nhu cầu xin việc để làm xí nghiệp nhung khi đến ubnd xã lại không chứng đơn xin việc cho tôi họ bảo trong đơn đã tự xác nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin tôi đã khai. vậy từ chối xác nhận đơn của tôi là đúng pháp luật không nếu không đúng tôi phải gặp bộ phận nào công chức nào để xác nhận cho tôi

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: