(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công tác phí
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/10/2017 - 15 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 09/10/2017 - 07 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin hỏi về việc công tác phí của công chức cấp xã thuộc huyện châu thành tỉnh tây ninh. các công chức xã trực tại Bộ phận một cửa đều bị ngưng không cấp tiền khoán công tác phái đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ xã ban hành có hiệu lực. mà với lý do công chức trực tại đây không có tham gia đi công tác nhiều nên không chi tiền. nếu vậy chưa thực hiện ban hành quy chế chi tiêu nội bộ mới mà sao lại đi ngừng cấp tiền khoán công tác phí cho các công chức này. 

- nếu tính đi theo việc đi công tác thực tế thì cũng nêu rõ quan điểm để thực hiện nhưng vẩn mập mờ không nói rõ để thực hiện. cả tháng 9 vừa qua chưa thực hiện chi. đề nghị cấp trên cho ý kiến về việc này. công chức cấp xã trực tại Bộ cửa có được nhận tiền công tác phí hay không và nếu có thì lý do gì mà cơ quan không chi và phòng tài chính kế hoạch huyện cò ý kiến về việc này rõ ràng chưa. đề nghị có câu trả lời và hướng dẫn rõ. xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 11/10/2017 - 10 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:
 

Đối với nội dung khoán công tác phí được quy định tại Điều 11 Mục 2 Chương II Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối với cán bộ xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trong huyện trên 10 ngày/tháng thì được áp dụng thanh toán tiền công tác phí theo hình thức khoán, mức khoán tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: văn thư đi gửi công văn, kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tổng đạt) thì tùy theo điều kiện và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí cho cán bộ đi công tác theo mức khoán tối đa không quá 300.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Theo nội dung quy định về khoán công tác phí như trên, đề nghị bạn xác định công chức xã trực tại Bộ phận một cửa có thuộc đối tượng thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng làm cơ sở xác định có được hưởng khoán công tác phí theo quy định.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công tác phí
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin hỏi về việc công tác phí của công chức cấp xã thuộc huyện châu thành tỉnh tây ninh. các công chức xã trực tại Bộ phận một cửa đều bị ngưng không cấp tiền khoán công tác phái đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ xã ban hành có hiệu lực. mà với lý do công chức trực tại đây không có tham gia đi công tác nhiều nên không chi tiền. nếu vậy chưa thực hiện ban hành quy chế chi tiêu nội bộ mới mà sao lại đi ngừng cấp tiền khoán công tác phí cho các công chức này. 

- nếu tính đi theo việc đi công tác thực tế thì cũng nêu rõ quan điểm để thực hiện nhưng vẩn mập mờ không nói rõ để thực hiện. cả tháng 9 vừa qua chưa thực hiện chi. đề nghị cấp trên cho ý kiến về việc này. công chức cấp xã trực tại Bộ cửa có được nhận tiền công tác phí hay không và nếu có thì lý do gì mà cơ quan không chi và phòng tài chính kế hoạch huyện cò ý kiến về việc này rõ ràng chưa. đề nghị có câu trả lời và hướng dẫn rõ. xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin hỏi về việc công tác phí của công chức cấp xã thuộc huyện châu thành tỉnh tây ninh. các công chức xã trực tại Bộ phận một cửa đều bị ngưng không cấp tiền khoán công tác phái đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ xã ban hành có hiệu lực. mà với lý do công chức trực tại đây không có tham gia đi công tác nhiều nên không chi tiền. nếu vậy chưa thực hiện ban hành quy chế chi tiêu nội bộ mới mà sao lại đi ngừng cấp tiền khoán công tác phí cho các công chức này. 

- nếu tính đi theo việc đi công tác thực tế thì cũng nêu rõ quan điểm để thực hiện nhưng vẩn mập mờ không nói rõ để thực hiện. cả tháng 9 vừa qua chưa thực hiện chi. đề nghị cấp trên cho ý kiến về việc này. công chức cấp xã trực tại Bộ cửa có được nhận tiền công tác phí hay không và nếu có thì lý do gì mà cơ quan không chi và phòng tài chính kế hoạch huyện cò ý kiến về việc này rõ ràng chưa. đề nghị có câu trả lời và hướng dẫn rõ. xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: