(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: khudulich2017@gmail.com     Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 26/06/2017 - 17 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 27/06/2017 - 08 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết: Về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tây Ninh hiện nay được thực hiện theo các văn bản sau:

1.     Quyết định số 4005-QĐ/TU ngày 25/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

2.     Quyết định số 2546-QĐ/TU ngày 15/01/2008 và Công văn số 358-CV/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Trong quá trình thực hiện bổ nhiệm nhân sự, cần có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ, để tránh tình trạng bổ nhiệm không đúng theo quy định của pháp luật. Tôi xin Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cung cấp các Quyết định và công văn nêu trên, để tôi tham khảo và áp dụng đúng quy trình bổ nhiệm nhân sự. Địa chỉ email khudulich2017@gmail.com.

Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 30/06/2017 - 07 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Quyết định số 4005-QĐ/TU, Quyết định số 2546-QĐ/TU và Công văn số 358-CV/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành là cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Do đó, trường hợp các cơ quan, đơn vị có nhu cầu nghiên cứu các văn bản nêu trên, đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền thuộc Khối Đảng, đoàn thể để được cung cấp văn bản.

PHONG CCVC 0276.3839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết: Về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tây Ninh hiện nay được thực hiện theo các văn bản sau:

1.     Quyết định số 4005-QĐ/TU ngày 25/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

2.     Quyết định số 2546-QĐ/TU ngày 15/01/2008 và Công văn số 358-CV/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Trong quá trình thực hiện bổ nhiệm nhân sự, cần có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ, để tránh tình trạng bổ nhiệm không đúng theo quy định của pháp luật. Tôi xin Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cung cấp các Quyết định và công văn nêu trên, để tôi tham khảo và áp dụng đúng quy trình bổ nhiệm nhân sự. Địa chỉ email khudulich2017@gmail.com.

Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết: Về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tây Ninh hiện nay được thực hiện theo các văn bản sau:

1.     Quyết định số 4005-QĐ/TU ngày 25/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

2.     Quyết định số 2546-QĐ/TU ngày 15/01/2008 và Công văn số 358-CV/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Trong quá trình thực hiện bổ nhiệm nhân sự, cần có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ, để tránh tình trạng bổ nhiệm không đúng theo quy định của pháp luật. Tôi xin Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cung cấp các Quyết định và công văn nêu trên, để tôi tham khảo và áp dụng đúng quy trình bổ nhiệm nhân sự. Địa chỉ email khudulich2017@gmail.com.

Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: