(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ BHXH cho người sinh con
Người hỏi : Phùng Văn Thọ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/06/2017 - 09 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 26/06/2017 - 10 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi "Điều 38: Trợ cấp 01 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi" của luật BHXH còn hiệu lực hay không? Khi lao động nữ sinh con có được áp dụng hay không?

Cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 28/06/2017 - 17 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

         BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời:

          Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2016 quy định: “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

         Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

          Như vậy, trường hợp bạn hỏi, Điều 38: Trợ cấp 01 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi của Luật BHXH vẫn còn hiệu lực. Do đó, khi lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ BHXH cho người sinh con
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi "Điều 38: Trợ cấp 01 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi" của luật BHXH còn hiệu lực hay không? Khi lao động nữ sinh con có được áp dụng hay không?

Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi "Điều 38: Trợ cấp 01 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi" của luật BHXH còn hiệu lực hay không? Khi lao động nữ sinh con có được áp dụng hay không?

Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: