(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xã thạnh đức, huyện gò dầu, tỉnh tây ninh.
Ngày hỏi: 25/06/2017 - 21 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 26/06/2017 - 09 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính Gửi: UBND TỈNH TÂY NINH

Cho tôi được phép giấu tên. 

Tôi có một sô câu hỏi muốn hỏi UBND TỈNH TÂY NINH như sau:

 

( Tình hình đất đai gia đình tôi:

a. Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mẹ tôi đứng tên (mẹ tôi đã mất).

b. Lúc trước có xảy ra tranh chấp đất đai nhưng đã xử lí xong.)

 

Mẹ tôi mất khoảng 1 năm nay. Bây giờ tôi muốn làm giấy sang tên từ mẹ tôi sang cho tôi ( tất cả anh em trong gia đình đều đồng ý ký tên đồng ý sang tên cho tôi). Khi đem ra văn phòng địa chính Xã Thạnh Đức (Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh) thì cán bộ có tên là "Sơn" ( tôi không nhớ đầy đủ tên) không chấp nhận ký giấy cho tôi và nói là đất đai đai không rõ ràng không và không giải quyết cho tôi.

  Sau đó tôi nộp hồ sơ xuống Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Gò Dầu (Tỉnh Tây Ninh) để thực hiện sang tên. Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện gò dầu (Tỉnh Tây Ninh) đã nhận hồ sơ (đến nay khoảng 5 tháng) nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Tôi có xuống Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện gò dầu (Tỉnh Tây Ninh) để hỏi thì nhận được câu trả lời là " các quyết định của tòa án xử tranh chấp đất đai cho gia đình tôi lúc trước bị TRUNG ƯƠNG hủy hết rồi (?), nên làm không được và kêu gia đình tôi và cán bộ này nói là làm không được kêu tôi lấy hồ sơ về" 

Vậy cho tôi hỏi là cán bộ Phòng Địa Chính Xã thạnh Đức và Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh làm như vậy có đúng không?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 30/06/2017 - 08 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nội dung ông (bà) phản ánh, UBND huyện Gò Dầu trả lời như sau:

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra và kết quả không có trường hợp nào mà người dân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tồn đến 5 tháng nhưng chưa giải quyết; đồng thời các thông tin về hồ sơ liên quan mà ông (bà) cung cấp không đầy đủ, không cụ thể nên không thể trả lời cho ông (bà) được rõ.

Vì vậy, UBND huyện đề nghị ông (bà) vui lòng đem toàn bộ hồ sơ liên quan đến phần đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, gặp trực tiếp ông Mai Văn Phuộng-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để được hướng dẫn, giải quyết.

Số điện thoại liên hệ: cơ quan 02763.853.454, đi động 0919069259

UBND huyện trả lời cho ông (bà) được biết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính Gửi: UBND TỈNH TÂY NINH

Cho tôi được phép giấu tên. 

Tôi có một sô câu hỏi muốn hỏi UBND TỈNH TÂY NINH như sau:

 

( Tình hình đất đai gia đình tôi:

a. Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mẹ tôi đứng tên (mẹ tôi đã mất).

b. Lúc trước có xảy ra tranh chấp đất đai nhưng đã xử lí xong.)

 

Mẹ tôi mất khoảng 1 năm nay. Bây giờ tôi muốn làm giấy sang tên từ mẹ tôi sang cho tôi ( tất cả anh em trong gia đình đều đồng ý ký tên đồng ý sang tên cho tôi). Khi đem ra văn phòng địa chính Xã Thạnh Đức (Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh) thì cán bộ có tên là "Sơn" ( tôi không nhớ đầy đủ tên) không chấp nhận ký giấy cho tôi và nói là đất đai đai không rõ ràng không và không giải quyết cho tôi.

  Sau đó tôi nộp hồ sơ xuống Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Gò Dầu (Tỉnh Tây Ninh) để thực hiện sang tên. Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện gò dầu (Tỉnh Tây Ninh) đã nhận hồ sơ (đến nay khoảng 5 tháng) nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Tôi có xuống Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện gò dầu (Tỉnh Tây Ninh) để hỏi thì nhận được câu trả lời là " các quyết định của tòa án xử tranh chấp đất đai cho gia đình tôi lúc trước bị TRUNG ƯƠNG hủy hết rồi (?), nên làm không được và kêu gia đình tôi và cán bộ này nói là làm không được kêu tôi lấy hồ sơ về" 

Vậy cho tôi hỏi là cán bộ Phòng Địa Chính Xã thạnh Đức và Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh làm như vậy có đúng không?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính Gửi: UBND TỈNH TÂY NINH

Cho tôi được phép giấu tên. 

Tôi có một sô câu hỏi muốn hỏi UBND TỈNH TÂY NINH như sau:

 

( Tình hình đất đai gia đình tôi:

a. Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mẹ tôi đứng tên (mẹ tôi đã mất).

b. Lúc trước có xảy ra tranh chấp đất đai nhưng đã xử lí xong.)

 

Mẹ tôi mất khoảng 1 năm nay. Bây giờ tôi muốn làm giấy sang tên từ mẹ tôi sang cho tôi ( tất cả anh em trong gia đình đều đồng ý ký tên đồng ý sang tên cho tôi). Khi đem ra văn phòng địa chính Xã Thạnh Đức (Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh) thì cán bộ có tên là "Sơn" ( tôi không nhớ đầy đủ tên) không chấp nhận ký giấy cho tôi và nói là đất đai đai không rõ ràng không và không giải quyết cho tôi.

  Sau đó tôi nộp hồ sơ xuống Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Gò Dầu (Tỉnh Tây Ninh) để thực hiện sang tên. Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện gò dầu (Tỉnh Tây Ninh) đã nhận hồ sơ (đến nay khoảng 5 tháng) nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Tôi có xuống Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện gò dầu (Tỉnh Tây Ninh) để hỏi thì nhận được câu trả lời là " các quyết định của tòa án xử tranh chấp đất đai cho gia đình tôi lúc trước bị TRUNG ƯƠNG hủy hết rồi (?), nên làm không được và kêu gia đình tôi và cán bộ này nói là làm không được kêu tôi lấy hồ sơ về" 

Vậy cho tôi hỏi là cán bộ Phòng Địa Chính Xã thạnh Đức và Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh làm như vậy có đúng không?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: