(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nội vụ
Người hỏi : CA NHAN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/06/2017 - 09 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Về câu hỏi của bạn, Đơn vị đầu mối chuyển câu hỏi của Cổng hỏi đáp trực tuyến ghi nhận câu hỏi của bạn đã được Sở Nội vụ trả lời. Bạn có thể liên hệ với Ban tổ chức tỉnh ủy. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi Sở Nội vụ với vai trò là cơ quan chủ trì tổ chức thi tuyển công chức của tỉnh tôi thấy từ trước đến nay khi thi tuyển công chức đối với khối Đảng, đoàn thể bao gồm các ban đảng, Vp, huyện đoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi thi tuyển (Sở Nội vụ chủ trì việc thi tuyển) là không công khai và khi thi thì không cạnh tranh với bất kỳ thí sinh nào cả có sẳng rồi thi vậy là xong. Xin nhờ Sở Nội vụ cho tôi hỏi là mình căn cứ vào quy định nào để tổ chức thi tuyển đối với các cơ quan nêu trên......: Ví dụ như Luật, Nghị định, Thông tư....quy định bắt buộc đối với các cơ quan đó là không công khai, không cạnh tranh. Rất mong cơ quan trả lời đúng nội dung câu hỏi. Xin trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi Sở Nội vụ với vai trò là cơ quan chủ trì tổ chức thi tuyển công chức của tỉnh tôi thấy từ trước đến nay khi thi tuyển công chức đối với khối Đảng, đoàn thể bao gồm các ban đảng, Vp, huyện đoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi thi tuyển (Sở Nội vụ chủ trì việc thi tuyển) là không công khai và khi thi thì không cạnh tranh với bất kỳ thí sinh nào cả có sẳng rồi thi vậy là xong. Xin nhờ Sở Nội vụ cho tôi hỏi là mình căn cứ vào quy định nào để tổ chức thi tuyển đối với các cơ quan nêu trên......: Ví dụ như Luật, Nghị định, Thông tư....quy định bắt buộc đối với các cơ quan đó là không công khai, không cạnh tranh. Rất mong cơ quan trả lời đúng nội dung câu hỏi. Xin trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: