(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: TTHC xuất trình nhưng phải nộp bản sao hoặc bản photo
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/06/2017 - 16 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 16/06/2017 - 09 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

thực hiện bộ thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực tư pháp hộ tịch, cho tôi hỏi: các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện châu thành có hướng dẫn công chức tư pháp xã khi các loại thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình bản chính , xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cưu trú, hoặc xuất tình bản giấy tờ chứng minh chồng chết hoặc vợ chết để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì có cần thiết khi xuất trình ra rồi phải nộp lại bản sao giấy chứng tử không: việc xuất trình ra là để chứng minh việc khai trong tờ khai là đúng sự thuật, việc công chức kiểm tra xem việc công dân khai có hợp lệ hay không là do công chức tiếp nhận hồ sơ. cho nên việc TTHC yêu cầu xuất trình ra nhưng công chức tư pháp vẫn yêu cầu nộp bản sao hoặc bản photo là đúng hay sai theo thông tư 15 và nghị định 123 của bộ tư pháp. 

- trên đây chỉ là ví dụ điển hình vài loại TTHC còn rất nhiều loại chỉ quy định xuất trình nhưng vẫn bắt người dân nộp bản photo hoặc bản sao kèm theo. công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn theo bộ thủ tục thì công chức tư pháp sau khi tiếp nhận hồ sơ lại hướng dẫn người dân phải nộp theo yêu cầu mới giải quyết. 

- qua việc trình bày của tôi đề nghị cơ quan chức năng có công văn chấn chỉnh nếu công chức áp dụng đúng hoặc sai xin cho ý kiến để mọi người dân được biết thông tư 15 va nghị định 123 áp dụng trên điạ bàn tỉnh tây ninh có gì khác so với các tỉnh khác.

câu hỏi này xin gửi phòng cải cách hành chính thuộc sở nộ vụ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 20/06/2017 - 13 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri như sau:

sau khi nhận được phản ánh quý cử tri UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện trả lời nội dung trên (đính kèm file)

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: TTHC xuất trình nhưng phải nộp bản sao hoặc bản photo
 Nội dung câu hỏi:

thực hiện bộ thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực tư pháp hộ tịch, cho tôi hỏi: các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện châu thành có hướng dẫn công chức tư pháp xã khi các loại thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình bản chính , xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cưu trú, hoặc xuất tình bản giấy tờ chứng minh chồng chết hoặc vợ chết để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì có cần thiết khi xuất trình ra rồi phải nộp lại bản sao giấy chứng tử không: việc xuất trình ra là để chứng minh việc khai trong tờ khai là đúng sự thuật, việc công chức kiểm tra xem việc công dân khai có hợp lệ hay không là do công chức tiếp nhận hồ sơ. cho nên việc TTHC yêu cầu xuất trình ra nhưng công chức tư pháp vẫn yêu cầu nộp bản sao hoặc bản photo là đúng hay sai theo thông tư 15 và nghị định 123 của bộ tư pháp. 

- trên đây chỉ là ví dụ điển hình vài loại TTHC còn rất nhiều loại chỉ quy định xuất trình nhưng vẫn bắt người dân nộp bản photo hoặc bản sao kèm theo. công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn theo bộ thủ tục thì công chức tư pháp sau khi tiếp nhận hồ sơ lại hướng dẫn người dân phải nộp theo yêu cầu mới giải quyết. 

- qua việc trình bày của tôi đề nghị cơ quan chức năng có công văn chấn chỉnh nếu công chức áp dụng đúng hoặc sai xin cho ý kiến để mọi người dân được biết thông tư 15 va nghị định 123 áp dụng trên điạ bàn tỉnh tây ninh có gì khác so với các tỉnh khác.

câu hỏi này xin gửi phòng cải cách hành chính thuộc sở nộ vụ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

thực hiện bộ thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực tư pháp hộ tịch, cho tôi hỏi: các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện châu thành có hướng dẫn công chức tư pháp xã khi các loại thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình bản chính , xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cưu trú, hoặc xuất tình bản giấy tờ chứng minh chồng chết hoặc vợ chết để làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì có cần thiết khi xuất trình ra rồi phải nộp lại bản sao giấy chứng tử không: việc xuất trình ra là để chứng minh việc khai trong tờ khai là đúng sự thuật, việc công chức kiểm tra xem việc công dân khai có hợp lệ hay không là do công chức tiếp nhận hồ sơ. cho nên việc TTHC yêu cầu xuất trình ra nhưng công chức tư pháp vẫn yêu cầu nộp bản sao hoặc bản photo là đúng hay sai theo thông tư 15 và nghị định 123 của bộ tư pháp. 

- trên đây chỉ là ví dụ điển hình vài loại TTHC còn rất nhiều loại chỉ quy định xuất trình nhưng vẫn bắt người dân nộp bản photo hoặc bản sao kèm theo. công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn theo bộ thủ tục thì công chức tư pháp sau khi tiếp nhận hồ sơ lại hướng dẫn người dân phải nộp theo yêu cầu mới giải quyết. 

- qua việc trình bày của tôi đề nghị cơ quan chức năng có công văn chấn chỉnh nếu công chức áp dụng đúng hoặc sai xin cho ý kiến để mọi người dân được biết thông tư 15 va nghị định 123 áp dụng trên điạ bàn tỉnh tây ninh có gì khác so với các tỉnh khác.

câu hỏi này xin gửi phòng cải cách hành chính thuộc sở nộ vụ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: