(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: SỞ NỘI VỤ
Người hỏi : CA NHAN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/06/2017 - 10 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 13/06/2017 - 10 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Lđ quản lý cấp phòng có yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, tôi có bằng Thạc sĩ hành chính và Căn cứ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 03/2011/TT-BNV quy định "Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính" thì tôi không cần phải học lớp QLNN ngạch chuyên viên mà bằng Cử nhân hành chính có thể thay thế chứng chỉ trên nhưng khi làm quy trình bổ nhiệm thì cán bộ phụ trách tổ chức k đồng ý yêu cầu tôi phải có chứng chỉ QLNN mới chịu như vậy có đúng hay không trong khi tôi vừa có bằng Cử nhân hành chính, Thạc sĩ hành chính rất mong Sở Nội vụ trả lời đồng thời cần có văn bản để hướng dẫn cụ thể việc này trách trường hợp các cơ quan hiểu không đúng bắt những người tốt nghiệp học việc hành chính quốc gia đi học chứng chỉ QLNN là không cần thiết. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/06/2017 - 10 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, về nội dung câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ trả lời  như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 03/2011/TT-BNV  ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng quy định: “Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính”. Do đó, nếu bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ của bạn đúng theo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định nêu trên, thì có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng tương ứng ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính.

Trân trọng./.

Phòng CCVC ( ĐT: 0663839968)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: SỞ NỘI VỤ
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Lđ quản lý cấp phòng có yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, tôi có bằng Thạc sĩ hành chính và Căn cứ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 03/2011/TT-BNV quy định "Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính" thì tôi không cần phải học lớp QLNN ngạch chuyên viên mà bằng Cử nhân hành chính có thể thay thế chứng chỉ trên nhưng khi làm quy trình bổ nhiệm thì cán bộ phụ trách tổ chức k đồng ý yêu cầu tôi phải có chứng chỉ QLNN mới chịu như vậy có đúng hay không trong khi tôi vừa có bằng Cử nhân hành chính, Thạc sĩ hành chính rất mong Sở Nội vụ trả lời đồng thời cần có văn bản để hướng dẫn cụ thể việc này trách trường hợp các cơ quan hiểu không đúng bắt những người tốt nghiệp học việc hành chính quốc gia đi học chứng chỉ QLNN là không cần thiết. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Lđ quản lý cấp phòng có yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, tôi có bằng Thạc sĩ hành chính và Căn cứ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 03/2011/TT-BNV quy định "Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính" thì tôi không cần phải học lớp QLNN ngạch chuyên viên mà bằng Cử nhân hành chính có thể thay thế chứng chỉ trên nhưng khi làm quy trình bổ nhiệm thì cán bộ phụ trách tổ chức k đồng ý yêu cầu tôi phải có chứng chỉ QLNN mới chịu như vậy có đúng hay không trong khi tôi vừa có bằng Cử nhân hành chính, Thạc sĩ hành chính rất mong Sở Nội vụ trả lời đồng thời cần có văn bản để hướng dẫn cụ thể việc này trách trường hợp các cơ quan hiểu không đúng bắt những người tốt nghiệp học việc hành chính quốc gia đi học chứng chỉ QLNN là không cần thiết. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: