(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bằng học viện hành chính có được miễn học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/06/2017 - 10 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 13/06/2017 - 10 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho tôi hỏi nếu tốt nghiệp học viện hành chính có được miễn học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hay không? Vì hiện tại tôi thấy các anh/chị tốt nghiệp học viện hành chính khi ra trường công tác tại cơ quan nhà nước vẫn tham gia học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, như vậy có lãng phí không? vì không để chỉ tiêu đó cho người khác không thuộc diện được miễn tham gia học.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 13/06/2017 - 19 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn nên liên hệ trực tiếp Phòng Công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ để thông báo chính xác bạn đang công tác ở đâu ? để nắm thông tin phản hổi kịp thời. (Số điện thoại 0663839968)

Trân Trọng./,


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bằng học viện hành chính có được miễn học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
 Nội dung câu hỏi:

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho tôi hỏi nếu tốt nghiệp học viện hành chính có được miễn học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hay không? Vì hiện tại tôi thấy các anh/chị tốt nghiệp học viện hành chính khi ra trường công tác tại cơ quan nhà nước vẫn tham gia học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, như vậy có lãng phí không? vì không để chỉ tiêu đó cho người khác không thuộc diện được miễn tham gia học.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho tôi hỏi nếu tốt nghiệp học viện hành chính có được miễn học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hay không? Vì hiện tại tôi thấy các anh/chị tốt nghiệp học viện hành chính khi ra trường công tác tại cơ quan nhà nước vẫn tham gia học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, như vậy có lãng phí không? vì không để chỉ tiêu đó cho người khác không thuộc diện được miễn tham gia học.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: