(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ thu hút nhân tài
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/06/2017 - 18 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 13/06/2017 - 10 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, được biết tại tỉnh Tây Ninh có chính sách thu hút nhân tài làm việc tại các cơ quan NN của tỉnh trong 5 năm, xin hỏi tôi có thể nộp hồ sơ tại đâu?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 13/06/2017 - 19 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn liên hệ trực tiếp Phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ địa chỉ 008 Trần Quốc Toản Phường 2 Thành phố Tây Ninh tình Tây Ninh hoặc điện thoại 0663839968 để được hướng dẫn cụ thể hợn.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ thu hút nhân tài
 Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, được biết tại tỉnh Tây Ninh có chính sách thu hút nhân tài làm việc tại các cơ quan NN của tỉnh trong 5 năm, xin hỏi tôi có thể nộp hồ sơ tại đâu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, được biết tại tỉnh Tây Ninh có chính sách thu hút nhân tài làm việc tại các cơ quan NN của tỉnh trong 5 năm, xin hỏi tôi có thể nộp hồ sơ tại đâu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: