(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi tuyển công chức năm 2017
Người hỏi : Nguyễn Phan Huỳnh Như     Số điện thoại: 0984637955     Email: huynhnhuthi95@gmai.com     Địa chỉ: Tân Biên - Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/02/2017 - 16 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 09/02/2017 - 08 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

cho mình hỏi, năm 2017 các Sở, ban , ngành của Tây Ninh đã có tiêu chí tuyển dụng công chức chưa ạ.

các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 đã có thông báo chính thức chưa?

Cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 09/02/2017 - 14 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại thì chưa có kế hoạch Thi tuyển công chức năm 2017, khi được Ủy ban nhân dân phê duyệt kế hoạch Thi tuyển công chức 2017, Sở Nội vụ sẽ thông báo trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Sở (sonoivu,tayninh.gog.vn), trang thông tin điện tử của tỉnh (tayninh.gov.vn) Báo, Đài phát thanh và Truyền hình. 

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi tuyển công chức năm 2017
 Nội dung câu hỏi:

cho mình hỏi, năm 2017 các Sở, ban , ngành của Tây Ninh đã có tiêu chí tuyển dụng công chức chưa ạ.

các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 đã có thông báo chính thức chưa?

Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho mình hỏi, năm 2017 các Sở, ban , ngành của Tây Ninh đã có tiêu chí tuyển dụng công chức chưa ạ.

các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 đã có thông báo chính thức chưa?

Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: