(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thẩm quyền giải quyết người bảo vệ rừng bao che phá rừng
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/02/2017 - 07 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 06/02/2017 - 07 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Chủ tịch Tỉnh Tây Ninh, Giam đốc CA Tây Ninh, Chi Cục Kiểm Lâm, Cơ quan báo chí 

hiện nay này phá rừng làm rẫy tại ấp cồn trăng xã tân hòa huyện tân châu tỉnh tây ninh nạn phá rừng làm rẫy có sự tiếp tay của cá đồng chí Nhuận ( chốt trưởng), thiện và ngoan ( hạt suối ngô). bao che cho người ta phá rừng làm rẫy có khứ đến 5 hecta ngoài ra còn lô đường cho những người buôn bán vận chuyển củi rừng bằng xe tải và vận chuyển động vận hoang dã. và chi cục kiểm lâm đã kiểm nhưng không xử lý với lý do không đủ bằng chứng vậy rừng thành rẫy như vậy không đủ xử lý hay sao đề nghị các cấp giải quyết.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 14/02/2017 - 10 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh Trả lời thắc mắc về phá rừng làm rẫy:


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thẩm quyền giải quyết người bảo vệ rừng bao che phá rừng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Chủ tịch Tỉnh Tây Ninh, Giam đốc CA Tây Ninh, Chi Cục Kiểm Lâm, Cơ quan báo chí 

hiện nay này phá rừng làm rẫy tại ấp cồn trăng xã tân hòa huyện tân châu tỉnh tây ninh nạn phá rừng làm rẫy có sự tiếp tay của cá đồng chí Nhuận ( chốt trưởng), thiện và ngoan ( hạt suối ngô). bao che cho người ta phá rừng làm rẫy có khứ đến 5 hecta ngoài ra còn lô đường cho những người buôn bán vận chuyển củi rừng bằng xe tải và vận chuyển động vận hoang dã. và chi cục kiểm lâm đã kiểm nhưng không xử lý với lý do không đủ bằng chứng vậy rừng thành rẫy như vậy không đủ xử lý hay sao đề nghị các cấp giải quyết.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Chủ tịch Tỉnh Tây Ninh, Giam đốc CA Tây Ninh, Chi Cục Kiểm Lâm, Cơ quan báo chí 

hiện nay này phá rừng làm rẫy tại ấp cồn trăng xã tân hòa huyện tân châu tỉnh tây ninh nạn phá rừng làm rẫy có sự tiếp tay của cá đồng chí Nhuận ( chốt trưởng), thiện và ngoan ( hạt suối ngô). bao che cho người ta phá rừng làm rẫy có khứ đến 5 hecta ngoài ra còn lô đường cho những người buôn bán vận chuyển củi rừng bằng xe tải và vận chuyển động vận hoang dã. và chi cục kiểm lâm đã kiểm nhưng không xử lý với lý do không đủ bằng chứng vậy rừng thành rẫy như vậy không đủ xử lý hay sao đề nghị các cấp giải quyết.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: