(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ vùng biên giới?
Người hỏi : Trần Đại Quang     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hà Nội
Ngày hỏi: 05/02/2017 - 12 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 05/02/2017 - 19 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi, cuối cùng thì các xã biên giới của tỉnh Tây Ninh có còn chế độ phụ cấp nào hay không? Tại sao các xã biên giới của tỉnh bạn vẫn còn hưởng phụ cấp mà Tây Ninh lại cắt?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 14/02/2017 - 14 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài chính nhận được câu hỏi trực tuyến của cá nhân về thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Qua nghiên cứu, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Tham mưu giải quyết về chế độ về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ. Do đó, Sở Tài chính chuyển câu hỏi cho Sở Nội vụ để trả lời cho cá nhân biết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ vùng biên giới?
 Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi, cuối cùng thì các xã biên giới của tỉnh Tây Ninh có còn chế độ phụ cấp nào hay không? Tại sao các xã biên giới của tỉnh bạn vẫn còn hưởng phụ cấp mà Tây Ninh lại cắt?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi, cuối cùng thì các xã biên giới của tỉnh Tây Ninh có còn chế độ phụ cấp nào hay không? Tại sao các xã biên giới của tỉnh bạn vẫn còn hưởng phụ cấp mà Tây Ninh lại cắt?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: