(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin cung cấp một số thông tin về đất đai
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: vinhkltn@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/02/2017 - 15 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 08/02/2017 - 08 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan.

Hiện nay tôi đang học tập, nghiên cứu nội dung có liên quan đến bảo tồn đất ở tỉnh Tây Ninh. Do đó cần một số thông tin về:

1. Tình hình xói mòn đất, thoái hóa đất hiện nay, nguyên nhân và một giải pháp khắc phục, bảo tồn đất trên địa bàn tỉnh nhà, để góp phần quản lý, sử dụng đất một cách bền vững (có thể gửi những báo cáo chuyên ngành có nội dung tương tự)

2. Các thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh.

Rất mong quý cơ quan giúp đỡ cung cấp thông tin để thuận lợi hơn trong quá trình nghiên cứu, học tập, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một tốt đẹp hơn.

Chúc tỉnh Tây Ninh phát triễn ngày càng giàu đẹp.

Văn bản xin gửi về địa chỉ mail:      truclan6712@gmail.com

Xin chân thành cám ơn và kính chào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     
Thời gian trả lời: 14/02/2017 - 10 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn.

Về những thông tin bạn cần, Cục Thống kê trả lời như sau:

1. Về tình hình xói mòn đất, thoái hóa đất hiện nay, nguyên nhân và một giải pháp khắc phục, bảo tồn đất trên địa bàn tỉnh nhà: vấn đề này bạn liên hệ trực tiếp với Sở Tài nguyên, môi trường tỉnh để có thông tin chi tiết theo yêu cầu.

2. Về các thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh: bạn có thể xem thông tin trên trang web của Cục Thống kê tỉnh, địa chỉ www.cucthongke.tayninh.gov.vn hoặc có thể xem thêm thông tin tại Niên giám Thống kê tỉnh Tây Ninh qua các năm (liên hệ trực tiếp với phòng Tổng Hợp, Cục Thống kê).

Cục Thống kê Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 03/04/2017 - 09 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chi cục Quản lý đất đai nhận được Thư điện tử  ngày 13/02/2017 của cá nhân. Nội dung câu hỏi như sau:

 “Kính chào quý cơ quan.

Hiện nay tôi đang học tập, nghiên cứu nội dung có liên quan đến bảo tồn đất ở tỉnh Tây Ninh. Do đó cần một số thông tin về:

1. Tình hình xói mòn đất, thoái hóa đất hiện nay, nguyên nhân và một giải pháp khắc phục, bảo tồn đất trên địa bàn tỉnh nhà, để góp phần quản lý, sử dụng đất một cách bền vững (có thể gửi những báo cáo chuyên ngành có nội dung tương tự)

2. Các thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh.

Rất mong quý cơ quan giúp đỡ cung cấp thông tin để thuận lợi hơn trong quá trình nghiên cứu, học tập, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một tốt đẹp hơn.

Chúc tỉnh Tây Ninh phát triễn ngày càng giàu đẹp.

Văn bản xin gửi về địa chỉ mail:      truclan6712@gmail.com

Xin chân thành cám ơn và kính chào.”

Trả lời:

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi, Chi cục Quản lý đất đai trả lời như sau:

1. Về tình hình xói mòn đất, thoái hóa đất hiện nay, nguyên nhân và một giải pháp khắc phục, bảo tồn đất trên địa bàn tỉnh nhà, để góp phần quản lý, sử dụng đất một cách bền vững:

Căn cứ Điều 7 và Điều 10 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai: Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa triển khai thực hiện việc điều tra đánh giá đất đai nên chưa có số liệu cụ thể để cung cấp cho bạn được.

Về một số thông tin liên quan đến việc xác định nguyên nhân và giải pháp góp phần quản lý sử dụng đất một cách hiệu quả và một số nội dung báo cáo chuyên ngành phục vụ cho việc học tập của bạn thì đề nghị bạn đến liên hệ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 606 Đường 30/4, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn và cung cấp một số thông tin cụ thể theo yêu cầu của bạn.

2. Các thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh: đề nghị bạn đọc liên hệ Cục Thống kê tỉnh để có số liệu mới nhất.

Trên đây là nội dung trả lời bạn có địa chỉ mail vinhkltn@gmail.com. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thống kê tỉnh Tây Ninh để được cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập. Chúc bạn luôn học tập tốt để góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một tốt đẹp hơn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin cung cấp một số thông tin về đất đai
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan.

Hiện nay tôi đang học tập, nghiên cứu nội dung có liên quan đến bảo tồn đất ở tỉnh Tây Ninh. Do đó cần một số thông tin về:

1. Tình hình xói mòn đất, thoái hóa đất hiện nay, nguyên nhân và một giải pháp khắc phục, bảo tồn đất trên địa bàn tỉnh nhà, để góp phần quản lý, sử dụng đất một cách bền vững (có thể gửi những báo cáo chuyên ngành có nội dung tương tự)

2. Các thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh.

Rất mong quý cơ quan giúp đỡ cung cấp thông tin để thuận lợi hơn trong quá trình nghiên cứu, học tập, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một tốt đẹp hơn.

Chúc tỉnh Tây Ninh phát triễn ngày càng giàu đẹp.

Văn bản xin gửi về địa chỉ mail:      truclan6712@gmail.com

Xin chân thành cám ơn và kính chào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý cơ quan.

Hiện nay tôi đang học tập, nghiên cứu nội dung có liên quan đến bảo tồn đất ở tỉnh Tây Ninh. Do đó cần một số thông tin về:

1. Tình hình xói mòn đất, thoái hóa đất hiện nay, nguyên nhân và một giải pháp khắc phục, bảo tồn đất trên địa bàn tỉnh nhà, để góp phần quản lý, sử dụng đất một cách bền vững (có thể gửi những báo cáo chuyên ngành có nội dung tương tự)

2. Các thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh.

Rất mong quý cơ quan giúp đỡ cung cấp thông tin để thuận lợi hơn trong quá trình nghiên cứu, học tập, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một tốt đẹp hơn.

Chúc tỉnh Tây Ninh phát triễn ngày càng giàu đẹp.

Văn bản xin gửi về địa chỉ mail:      truclan6712@gmail.com

Xin chân thành cám ơn và kính chào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: