(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Luật dân số KHHGĐ
Người hỏi : Nguyễn Việt Nam     Số điện thoại: 0942708257     Email: vietnamvnpt@yahoo.com     Địa chỉ: Khu phố 2, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/12/2016 - 11 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 15/12/2016 - 15 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ngành liên quan

Tôi tên Nguyễn Việt Nam

HKTT: KP2, Phường, 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tôi có thắc mắc muốn hỏi đơn vị liên quan như sau:

Trước đây tôi có 1 đời vợ và có 1 con, hiện người con này đang ở với tôi. Năm 2011 tôi kết hôn với người vợ mới (vợ tôi chưa lập gia đình bao giờ). Vậy chúng tôi ở với nhau thì được phép sinh bao nhiêu con? Nếu sinh 2 con được không? Có ảnh hưởng đến kỷ luật Đảng và luật kế hoạch hóa gia đình hay không? Kính đề nghị cơ quan chức năng liên quan tư vấn giúp (vợ chồng tôi là công chức nhà nước)

Xin trân trọng cảm ơn! 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 26/12/2016 - 09 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Câu hỏi của anh Nguyễn Việt Nam có hai ý như sau.

- Thứ nhất: Anh Nam kết hôn với người vợ mới thì được phép sinh bao nhiêu con?.

Theo câu hỏi và trình bày của anh Nam: trước đây anh đã có vợ và đã có 1 con,  sau đó anh ly hôn, đứa con của anh với người vợ này hiện đang ở chung với anh Nam.Đến năm 2011 anh kết hôn với người vợ mới, đồng thời anh cho biếtngười vợ mới này chưa lập gia đình bao giờ, tuy nhiên anh Nam không nói rõ là người vợ mới này đã có con riêng (con đẻ) chưa?.

Do đó, có hai điểm để trả cho anh Nam rõ:

- Trong trường hợp anh Nam (có con riêng- con đẻ) kết hôn với người mới, người vợ này chưa có con riêng (con đẻ), căn cứ Điểm a, Điều 1 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ về sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.thì: vợ chồng anh Nam được“Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

- Trong trường hợp anh Nam (có con riêng- con đẻ) kết hôn với người mới, người vợ này cũng có con riêng (con đẻ), căn cứ Điểm b , Điều 1 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ về sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.thì: vợ chồng anh Namchỉ được “Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh”.

- Thứ hai: Nếu anh Nam sinh 2 con được không? Có ảnh hưởng đến kỷ luật của Đảng?

Căn cứ tại Điểm c Khoản 10 Mục III Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban kiểm tra trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định những trường hợp không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình:

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

- Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ).

Như vậy:

- Trường hợp anh Nam (có con riêng- con đẻ) kết hôn với người mới, người vợ này chưa có con riêng (con đẻ), thì anh Nam và người vợ mới “Sinh một con hoặc hai con” thì không ảnh hưởng kỷ luật của Đảng.

- Trường hợp anh Nam (có con riêng- con đẻ) kết hôn với người mới, người vợ này cũng có con riêng (con đẻ), thì anh Nam và người vợ mới “Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh” thì không ảnh hưởng kỷ luật của Đảng.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 26/12/2016 - 10 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Gia hạn


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Luật dân số KHHGĐ
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ngành liên quan

Tôi tên Nguyễn Việt Nam

HKTT: KP2, Phường, 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tôi có thắc mắc muốn hỏi đơn vị liên quan như sau:

Trước đây tôi có 1 đời vợ và có 1 con, hiện người con này đang ở với tôi. Năm 2011 tôi kết hôn với người vợ mới (vợ tôi chưa lập gia đình bao giờ). Vậy chúng tôi ở với nhau thì được phép sinh bao nhiêu con? Nếu sinh 2 con được không? Có ảnh hưởng đến kỷ luật Đảng và luật kế hoạch hóa gia đình hay không? Kính đề nghị cơ quan chức năng liên quan tư vấn giúp (vợ chồng tôi là công chức nhà nước)

Xin trân trọng cảm ơn! 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ngành liên quan

Tôi tên Nguyễn Việt Nam

HKTT: KP2, Phường, 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tôi có thắc mắc muốn hỏi đơn vị liên quan như sau:

Trước đây tôi có 1 đời vợ và có 1 con, hiện người con này đang ở với tôi. Năm 2011 tôi kết hôn với người vợ mới (vợ tôi chưa lập gia đình bao giờ). Vậy chúng tôi ở với nhau thì được phép sinh bao nhiêu con? Nếu sinh 2 con được không? Có ảnh hưởng đến kỷ luật Đảng và luật kế hoạch hóa gia đình hay không? Kính đề nghị cơ quan chức năng liên quan tư vấn giúp (vợ chồng tôi là công chức nhà nước)

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: