(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kết quả sát hạch viên chức
Người hỏi : Nguyễn Lê Nam     Số điện thoại:      Email: Thanhde90@gmail.com     Địa chỉ: Chau Thành Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/12/2016 - 15 Giờ 00 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: đề nghị bạn đặt câu hỏi có nội dung rõ ràng để Cổng thông tin Hỏi đáp trực tuyến có cơ sở chuyển cho ngành chức năng trả lời. Trân trọng

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kết quả sát hạch viên chức
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi : kì sát hạch viên chức đã có kết quả vậy bao giờ sở sẽ công bố danh sách trúng tuyển ? Em cảm on !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi : kì sát hạch viên chức đã có kết quả vậy bao giờ sở sẽ công bố danh sách trúng tuyển ? Em cảm on !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: