(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định về thời gian đóng cửa của các quán ăn, quán nhậu
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/12/2016 - 22 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 09/12/2016 - 07 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chức năng;

Tôi ở thị trấn Hoà Thành. Gần nhà tôi mới mở quán ốc, quán bò. Trong khu dân cư nhưng quán bán đến 1h sáng, rất ồn ào, có khi chơi nhạc sống làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả xóm.

Cơ quan cho tôi hỏi tỉnh có quy định về thời gian mở cửa và đóng cửa của các quán ăn không? Nếu quán bán khuya gây ồn ào thì tôi liên hệ với cơ quan nào xử lý.

Cám ơn./.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định về thời gian đóng cửa của các quán ăn, quán nhậu
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chức năng;

Tôi ở thị trấn Hoà Thành. Gần nhà tôi mới mở quán ốc, quán bò. Trong khu dân cư nhưng quán bán đến 1h sáng, rất ồn ào, có khi chơi nhạc sống làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả xóm.

Cơ quan cho tôi hỏi tỉnh có quy định về thời gian mở cửa và đóng cửa của các quán ăn không? Nếu quán bán khuya gây ồn ào thì tôi liên hệ với cơ quan nào xử lý.

Cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chức năng;

Tôi ở thị trấn Hoà Thành. Gần nhà tôi mới mở quán ốc, quán bò. Trong khu dân cư nhưng quán bán đến 1h sáng, rất ồn ào, có khi chơi nhạc sống làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả xóm.

Cơ quan cho tôi hỏi tỉnh có quy định về thời gian mở cửa và đóng cửa của các quán ăn không? Nếu quán bán khuya gây ồn ào thì tôi liên hệ với cơ quan nào xử lý.

Cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: