(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dự nguồn công chức có được tăng lương cơ sở từ 115000 lên 121000
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/08/2016 - 15 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 15/12/2016 - 15 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan.

Tôi hiện đang là đối tượng dự nguồn chuyển sang hợp đồng có thời hạn theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, 

Cho tôi hỏi:

- Đối tượng dự nguồn chuyển sang hợp đồng theo quyết định nêu trên có được tăng lương cơ sở từ 1150000 lên 1210000 như các công chức bình thường khác không?

- Đối tượng thu hút có được tăng lương cơ sở từ 1150000 lên 1210000 như các công chức bình thường khác không?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 21/12/2016 - 14 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài, thì đối tượng hợp đồng thuộc diện thu hút nhân tài của tỉnh và hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang được hưởng lương theo thang bảng lương của cơ quan nhà nước.

Vì vậy, hai đối tượng trên vẫn được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

* Ghi chú: nội dung tương tự đã được Sở Tài chính trả lời cho câu hỏi trực tuyến ngày 01/12/2016.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dự nguồn công chức có được tăng lương cơ sở từ 115000 lên 121000
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan.

Tôi hiện đang là đối tượng dự nguồn chuyển sang hợp đồng có thời hạn theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, 

Cho tôi hỏi:

- Đối tượng dự nguồn chuyển sang hợp đồng theo quyết định nêu trên có được tăng lương cơ sở từ 1150000 lên 1210000 như các công chức bình thường khác không?

- Đối tượng thu hút có được tăng lương cơ sở từ 1150000 lên 1210000 như các công chức bình thường khác không?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan.

Tôi hiện đang là đối tượng dự nguồn chuyển sang hợp đồng có thời hạn theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND, 

Cho tôi hỏi:

- Đối tượng dự nguồn chuyển sang hợp đồng theo quyết định nêu trên có được tăng lương cơ sở từ 1150000 lên 1210000 như các công chức bình thường khác không?

- Đối tượng thu hút có được tăng lương cơ sở từ 1150000 lên 1210000 như các công chức bình thường khác không?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: