(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển dụng công chức
Người hỏi : Võ Hoài Duy     Số điện thoại: 0971837845     Email: hoaiduy2030@gmail.com     Địa chỉ: Gò Dầu ,Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/08/2016 - 11 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 29/08/2016 - 13 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi? khi nào sở có đợt chuyển dụng công chức ngành xây dựng?, hiện tại sở có nhận hồ sơ hay không ? Cử nhân xây dựng có được ứng tuyển hay không ? e xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 30/08/2016 - 09 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     5 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh trả lời câu hỏi của Võ Hoài Duy, địa chỉ: Gò Dầu, Tây Ninh, nội dung liên quan việc tuyển dụng công chức ngành xây dựng:

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số Điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3: UBND tỉnh Tây Ninh là nơi có thẩm quyền tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, được UBND tỉnh giao biên chế công chức hàng năm và tiếp nhận công chức được tuyển dụng theo quy định.

Bạn có thể liên hệ Sở Nội vụ, là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác tuyển dụng công chức, để biết thêm thông tin.

Chào bạn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển dụng công chức
 Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi? khi nào sở có đợt chuyển dụng công chức ngành xây dựng?, hiện tại sở có nhận hồ sơ hay không ? Cử nhân xây dựng có được ứng tuyển hay không ? e xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho e hỏi? khi nào sở có đợt chuyển dụng công chức ngành xây dựng?, hiện tại sở có nhận hồ sơ hay không ? Cử nhân xây dựng có được ứng tuyển hay không ? e xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: