(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghị đo và xác định lại diện tích đất nông nghiệp
Người hỏi : nguyễn đức bình     Số điện thoại: 01678959569     Email:      Địa chỉ: tân lợi tân phú tân châu tây ninh
Ngày hỏi: 29/08/2016 - 10 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 29/08/2016 - 13 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có diện tích đất trồng cây lâu năm tại tổ 12, xã Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh. Tổng diện tích đất được cấp sổ là 35000m2, sau khi đơn vị đo đạc xác định lại diện tích đất của tôi còn lại trên giấy của tổ đo đạc đề nghị đổi số còn lại khoảng hơn 33000m2. Tôi không đồng tình với diện tích đo đạc lại và đề nghị đơn vị phụ trách đo lại nhưng không được thực hiện vì thời điểm xã suối ngô và đơn vị được thuê đo đạc thực hiện đo lại diện tích, gia đình tôi không được thông báo. (đất thuộc bản đồ 62, thửa  46). Đề nghị các cơ quan liên quan minh bạch thông tin và thực hiện đo lại hiện trạng diện tích đất để đảm bảo không sai xót (SĐT liên hệ 01678959569)


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghị đo và xác định lại diện tích đất nông nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có diện tích đất trồng cây lâu năm tại tổ 12, xã Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh. Tổng diện tích đất được cấp sổ là 35000m2, sau khi đơn vị đo đạc xác định lại diện tích đất của tôi còn lại trên giấy của tổ đo đạc đề nghị đổi số còn lại khoảng hơn 33000m2. Tôi không đồng tình với diện tích đo đạc lại và đề nghị đơn vị phụ trách đo lại nhưng không được thực hiện vì thời điểm xã suối ngô và đơn vị được thuê đo đạc thực hiện đo lại diện tích, gia đình tôi không được thông báo. (đất thuộc bản đồ 62, thửa  46). Đề nghị các cơ quan liên quan minh bạch thông tin và thực hiện đo lại hiện trạng diện tích đất để đảm bảo không sai xót (SĐT liên hệ 01678959569)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có diện tích đất trồng cây lâu năm tại tổ 12, xã Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh. Tổng diện tích đất được cấp sổ là 35000m2, sau khi đơn vị đo đạc xác định lại diện tích đất của tôi còn lại trên giấy của tổ đo đạc đề nghị đổi số còn lại khoảng hơn 33000m2. Tôi không đồng tình với diện tích đo đạc lại và đề nghị đơn vị phụ trách đo lại nhưng không được thực hiện vì thời điểm xã suối ngô và đơn vị được thuê đo đạc thực hiện đo lại diện tích, gia đình tôi không được thông báo. (đất thuộc bản đồ 62, thửa  46). Đề nghị các cơ quan liên quan minh bạch thông tin và thực hiện đo lại hiện trạng diện tích đất để đảm bảo không sai xót (SĐT liên hệ 01678959569)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: