(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Công tác phí
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/08/2016 - 08 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 29/08/2016 - 13 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài Chính TN!

Tôi được hưởng chế độ khoán Công tác phí theo Quy chế nội bộ 300.000đ/ tháng để giao dịch. Ngoài ta, Tôi có được hưởng thêm Công lệnh Giấy đi đường k?

Nếu được, thực hiện theo Mục? Khoản?... tại Quyết định? Thông tư?... nào?

Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 08/09/2016 - 09 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi ông/bà,

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính xin trả lời như sau:

Hiện tại, chế độ công tác phí của tỉnh đang áp dụng theo Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc thực hiện thanh toán các khoản công tác phí được thực hiện theo Điều 4 Chương II Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND và tùy theo Quy chế chi tiêu nội bộ của từng cơ quan quy định.

Do đó, theo câu hỏi thì ông/bà được hưởng chế độ khoán Công tác phí theo Quy chế nội bộ 300.000 đồng/tháng, là được thực hiện theo điểm b khoản 4 Điều 4 Chương II Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND (đối với cán bộ đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng như: văn thư, kế toán,…).

Ngoài ra, tại đoạn 2 điểm b khoản 4 Điều 4 Chương II Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND, có quy định: “Các đối tượng cán bộ nêu trên nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán tiền phương tiện đi lại, phụ cấp lưu trú theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Chương II Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND; đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đủ điều kiện đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng”.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Công tác phí
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài Chính TN!

Tôi được hưởng chế độ khoán Công tác phí theo Quy chế nội bộ 300.000đ/ tháng để giao dịch. Ngoài ta, Tôi có được hưởng thêm Công lệnh Giấy đi đường k?

Nếu được, thực hiện theo Mục? Khoản?... tại Quyết định? Thông tư?... nào?

Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tài Chính TN!

Tôi được hưởng chế độ khoán Công tác phí theo Quy chế nội bộ 300.000đ/ tháng để giao dịch. Ngoài ta, Tôi có được hưởng thêm Công lệnh Giấy đi đường k?

Nếu được, thực hiện theo Mục? Khoản?... tại Quyết định? Thông tư?... nào?

Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: