(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi PGD Tân Châu và UBND Huyện Tân Châu
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/08/2016 - 11 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 29/08/2016 - 13 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 24/08/2016 Tôi có hỏi 2 câu hỏi sau, kèm theo câu trả lời của SGD-DT Tây Ninh. Tuy nhiên tôi không đồng ý với câu trả lời

1. Chỉ có sở giáo dục xác nhận là không thuộc thẩm quyền của sở. Còn UBND huyện Tân Châu chưa có câu trả lời

2. Tôi là người dân. Hỏi để mong được giải đáp. Đây là cổng hỏi đáp trực tuyến. Nếu câu hỏi của tôi thuộc thẩm quyền của PGD Tân Châu và UBND huyện Tân Châu thì nhờ cơ quan chức năng chuyển đến cơ quan đơn vị đó. Chứ trả lời như SGD vậy thì cổng thông tin có tác dụng gi?

Nội dung câu hỏi:

Trường không đủ cơ sở vật chất có nên tổ chức dạy thêm trái buổi cho một số lớp hay không? Vì nếu tổ chức sẽ có một số học sinh không được học. dẫn đến học sinh đó phải đi học thêm ở ngoài thì mới bằng những bạn khác. dẫn đến tình trạng chạy trường( chạy vào trường có học 2 buổi), chạy lớp( chạy vào lớp có học 2 buổi). dẫn đến tiêu cực. Vi phạm qui định chạy trường chạy lớp của UBND Tỉnh. ( Theo tôi được biết, TP.HCM cấm dạy thêm trái buổi trong nhà trường). Sự việc trên diễn ra nhiều năm nay tại trường Thạnh Đông, THCS Thị Trấn và một số trường khác trên địa bàn huyện....

 

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Thanh trả Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đề nghị bạn gửi phản ảnh về thông tin này đến Trưởng phòng GDĐT Tân Châu, là cơ quan quản lý trực tiếp Trường THCS Thạnh Đông, THCS Thị Trấn Tân Châu để được xử lý theo quy định.

Trân trọng!

 

Nội dung câu hỏi:

Theo thông tư 17-BGD-ĐT quy định " việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém" là trách nhiệm của nhà trường. Không được thu tiền. Nhưng Trường THCS Thị Trấn tân Châu- Tây Ninh lại xã hội hóa-Vận động PHHS có con là học sinh giỏi vòng huyện vòng tỉnh đóng tiền bồi dưỡng cho giáo viên- việc làm này đúng hay sai?( Việc này đã diễn ra nhiều năm nay và mỗi năm đều vận động ở mức cao hơn). Nếu sai sẽ bị xử lí như thế nào?

 

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Thanh trả Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đề nghị bạn gửi phản ảnh về thông tin này đến Trưởng phòng GDĐT Tân Châu, là cơ quan quản lý trực tiếp Trường THCS Thạnh Đông, THCS Thị Trấn Tân Châu để được xử lý theo quy định.

Trân trọng!


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi PGD Tân Châu và UBND Huyện Tân Châu
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 24/08/2016 Tôi có hỏi 2 câu hỏi sau, kèm theo câu trả lời của SGD-DT Tây Ninh. Tuy nhiên tôi không đồng ý với câu trả lời

1. Chỉ có sở giáo dục xác nhận là không thuộc thẩm quyền của sở. Còn UBND huyện Tân Châu chưa có câu trả lời

2. Tôi là người dân. Hỏi để mong được giải đáp. Đây là cổng hỏi đáp trực tuyến. Nếu câu hỏi của tôi thuộc thẩm quyền của PGD Tân Châu và UBND huyện Tân Châu thì nhờ cơ quan chức năng chuyển đến cơ quan đơn vị đó. Chứ trả lời như SGD vậy thì cổng thông tin có tác dụng gi?

Nội dung câu hỏi:

Trường không đủ cơ sở vật chất có nên tổ chức dạy thêm trái buổi cho một số lớp hay không? Vì nếu tổ chức sẽ có một số học sinh không được học. dẫn đến học sinh đó phải đi học thêm ở ngoài thì mới bằng những bạn khác. dẫn đến tình trạng chạy trường( chạy vào trường có học 2 buổi), chạy lớp( chạy vào lớp có học 2 buổi). dẫn đến tiêu cực. Vi phạm qui định chạy trường chạy lớp của UBND Tỉnh. ( Theo tôi được biết, TP.HCM cấm dạy thêm trái buổi trong nhà trường). Sự việc trên diễn ra nhiều năm nay tại trường Thạnh Đông, THCS Thị Trấn và một số trường khác trên địa bàn huyện....

 

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Thanh trả Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đề nghị bạn gửi phản ảnh về thông tin này đến Trưởng phòng GDĐT Tân Châu, là cơ quan quản lý trực tiếp Trường THCS Thạnh Đông, THCS Thị Trấn Tân Châu để được xử lý theo quy định.

Trân trọng!

 

Nội dung câu hỏi:

Theo thông tư 17-BGD-ĐT quy định " việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém" là trách nhiệm của nhà trường. Không được thu tiền. Nhưng Trường THCS Thị Trấn tân Châu- Tây Ninh lại xã hội hóa-Vận động PHHS có con là học sinh giỏi vòng huyện vòng tỉnh đóng tiền bồi dưỡng cho giáo viên- việc làm này đúng hay sai?( Việc này đã diễn ra nhiều năm nay và mỗi năm đều vận động ở mức cao hơn). Nếu sai sẽ bị xử lí như thế nào?

 

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Thanh trả Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đề nghị bạn gửi phản ảnh về thông tin này đến Trưởng phòng GDĐT Tân Châu, là cơ quan quản lý trực tiếp Trường THCS Thạnh Đông, THCS Thị Trấn Tân Châu để được xử lý theo quy định.

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 24/08/2016 Tôi có hỏi 2 câu hỏi sau, kèm theo câu trả lời của SGD-DT Tây Ninh. Tuy nhiên tôi không đồng ý với câu trả lời

1. Chỉ có sở giáo dục xác nhận là không thuộc thẩm quyền của sở. Còn UBND huyện Tân Châu chưa có câu trả lời

2. Tôi là người dân. Hỏi để mong được giải đáp. Đây là cổng hỏi đáp trực tuyến. Nếu câu hỏi của tôi thuộc thẩm quyền của PGD Tân Châu và UBND huyện Tân Châu thì nhờ cơ quan chức năng chuyển đến cơ quan đơn vị đó. Chứ trả lời như SGD vậy thì cổng thông tin có tác dụng gi?

Nội dung câu hỏi:

Trường không đủ cơ sở vật chất có nên tổ chức dạy thêm trái buổi cho một số lớp hay không? Vì nếu tổ chức sẽ có một số học sinh không được học. dẫn đến học sinh đó phải đi học thêm ở ngoài thì mới bằng những bạn khác. dẫn đến tình trạng chạy trường( chạy vào trường có học 2 buổi), chạy lớp( chạy vào lớp có học 2 buổi). dẫn đến tiêu cực. Vi phạm qui định chạy trường chạy lớp của UBND Tỉnh. ( Theo tôi được biết, TP.HCM cấm dạy thêm trái buổi trong nhà trường). Sự việc trên diễn ra nhiều năm nay tại trường Thạnh Đông, THCS Thị Trấn và một số trường khác trên địa bàn huyện....

 

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Thanh trả Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đề nghị bạn gửi phản ảnh về thông tin này đến Trưởng phòng GDĐT Tân Châu, là cơ quan quản lý trực tiếp Trường THCS Thạnh Đông, THCS Thị Trấn Tân Châu để được xử lý theo quy định.

Trân trọng!

 

Nội dung câu hỏi:

Theo thông tư 17-BGD-ĐT quy định " việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém" là trách nhiệm của nhà trường. Không được thu tiền. Nhưng Trường THCS Thị Trấn tân Châu- Tây Ninh lại xã hội hóa-Vận động PHHS có con là học sinh giỏi vòng huyện vòng tỉnh đóng tiền bồi dưỡng cho giáo viên- việc làm này đúng hay sai?( Việc này đã diễn ra nhiều năm nay và mỗi năm đều vận động ở mức cao hơn). Nếu sai sẽ bị xử lí như thế nào?

 

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của bạn, Thanh trả Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đề nghị bạn gửi phản ảnh về thông tin này đến Trưởng phòng GDĐT Tân Châu, là cơ quan quản lý trực tiếp Trường THCS Thạnh Đông, THCS Thị Trấn Tân Châu để được xử lý theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: