(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức
Người hỏi : Nguyễn Thị Ngọc Lợi     Số điện thoại: 0918383808     Email: ngocloinguyen1407@gmail.com     Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố 6, THị trấn Tân Biên, Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/08/2016 - 08 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 09/08/2016 - 16 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Ở tỉnh Tây Ninh năm nay có thi công chức không? Nếu có thì thông tin về thi tuyển công chức cập nhật ở đâu? Em tôi tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông thì thi vào cơ quan nào phù hợp?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/12/2016 - 07 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Năm 2016, UBND tỉnh không có Kế hoạch thi tuyển công chức cấp huyện, cấp tỉnh nhưng có Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã. Để biết thông tin về thi tuyển công chức, anh (chị) cập nhật tại các trang thông tin của Báo Tây Ninh, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh hoặc tại trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: https://sonoivu.tayninh.gov.vn

Trường hợp tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông, ngoài các đơn vị có chức năng và nhiệm vụ về viễn thông thì ngành nghề của anh (chị) còn phù hợp tại một số vị trí thuộc Sở Thông tin và truyền thông.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Công chức viên chức 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

Ở tỉnh Tây Ninh năm nay có thi công chức không? Nếu có thì thông tin về thi tuyển công chức cập nhật ở đâu? Em tôi tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông thì thi vào cơ quan nào phù hợp?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ở tỉnh Tây Ninh năm nay có thi công chức không? Nếu có thì thông tin về thi tuyển công chức cập nhật ở đâu? Em tôi tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông thì thi vào cơ quan nào phù hợp?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: