(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mua hoá đơn lẻ thu mua nhựa thông
Người hỏi : Hoàng An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/06/2016 - 15 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 08/06/2016 - 16 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Trường hợp công ty TNHH đang ký hợp đồng mua hàng ( nhựa thông chưa qua sơ chế ) của các hộ nông dân bán ra. Để có đầy đủ hoá đơn cho việc mua hàng thì ngưòi bán ( người nông dân hoặc đại lý thu mua ) và ngưòi mua là ( Công ty ) phải làm hợp đồng mua bán và đến Chi cục Thuế  nơi bán để lấy hoá đơn bán hàng thông thường làm chứng từ hạch toán .

 

Nay công ty xin hỏi:

1. Công ty xin hỏi Cục Thuế trong tình huống  người nông dân trực tiếp trồng thông và bán nhựa thông chưa qua sơ chế  ( mặt hàng không chịu thuế GTGT ) cho công ty có doanh thu bán hàng trên 100,0 triệu đồng thì có phải mua hoá đơn lẻ tại Chi cục Thuế không?

 

Rất mong được Cổng Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 13/06/2016 - 08 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Trường hợp của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Điểm b, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%."

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

- Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; 

- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”"

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua hàng hoá là nhựa thông chưa qua sơ chế thì:

- Nếu là nông dân trực tiếp sản xuất bán nhựa thông có  mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn, Công ty lập Bảng kê thu mua hàng hoá theo mẫu số 01/TNDN.

- Nếu cá nhân bán hàng là đại lý thu mua, có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì cá nhân bán hàng liên hệ cơ quan thuế địa phương để được cấp hoá đơn theo tỷ lệ: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%. Đối tượng chịu thuế là người cung cấp hàng hoá.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mua hoá đơn lẻ thu mua nhựa thông
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Trường hợp công ty TNHH đang ký hợp đồng mua hàng ( nhựa thông chưa qua sơ chế ) của các hộ nông dân bán ra. Để có đầy đủ hoá đơn cho việc mua hàng thì ngưòi bán ( người nông dân hoặc đại lý thu mua ) và ngưòi mua là ( Công ty ) phải làm hợp đồng mua bán và đến Chi cục Thuế  nơi bán để lấy hoá đơn bán hàng thông thường làm chứng từ hạch toán .

 

Nay công ty xin hỏi:

1. Công ty xin hỏi Cục Thuế trong tình huống  người nông dân trực tiếp trồng thông và bán nhựa thông chưa qua sơ chế  ( mặt hàng không chịu thuế GTGT ) cho công ty có doanh thu bán hàng trên 100,0 triệu đồng thì có phải mua hoá đơn lẻ tại Chi cục Thuế không?

 

Rất mong được Cổng Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Trường hợp công ty TNHH đang ký hợp đồng mua hàng ( nhựa thông chưa qua sơ chế ) của các hộ nông dân bán ra. Để có đầy đủ hoá đơn cho việc mua hàng thì ngưòi bán ( người nông dân hoặc đại lý thu mua ) và ngưòi mua là ( Công ty ) phải làm hợp đồng mua bán và đến Chi cục Thuế  nơi bán để lấy hoá đơn bán hàng thông thường làm chứng từ hạch toán .

 

Nay công ty xin hỏi:

1. Công ty xin hỏi Cục Thuế trong tình huống  người nông dân trực tiếp trồng thông và bán nhựa thông chưa qua sơ chế  ( mặt hàng không chịu thuế GTGT ) cho công ty có doanh thu bán hàng trên 100,0 triệu đồng thì có phải mua hoá đơn lẻ tại Chi cục Thuế không?

 

Rất mong được Cổng Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: