(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc chuyển đổi công trình nhà ở sang công trình xây dựng tôn giáo (Chùa)
Người hỏi : Trần MInh Hoàng     Số điện thoại: 0938138444     Email: Chanh220292@gmail.com     Địa chỉ: 157 Đường HT 35 Khu phố 7, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí MInh
Ngày hỏi: 06/06/2016 - 17 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 07/06/2016 - 08 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Trình tự thủ tục chuyển đổi từ công trình nhà ở hiện hữu (Đã được cấp Giấy chứng nhận là nhà ở và đất ở) sang công trình xây dựng tôn giáo (Chùa) trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh (Không phải trường hợp xây dựng mới công trình tôn giáo vì trên đất hiện trạng đã có công trình nhà ở, do đó không thể áp dụng Văn bản số 1252/HD-SXD ngày 13/12/2010 của Sở Xây dựng Tỉnh Tây NInh về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình tôn giáo trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh). Vậy, tôi xin hỏi thủ tục chuyển đổi thực hiện như thế nào và được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật nào?

Tôi là nhà tu hành theo Phật Giáo (hợp pháp), đồng thời là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 16/06/2016 - 10 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và đối chiếu các văn bản quy định của pháp luật đất đai, SởTài nguyên và Môi trường  tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Nhà ở hiện hữu đã được chứng nhận sở hữu của hộ gia đình, cá nhân thuộc hình thức sở hữu riêng của hộ gia đình, cá nhân.

Công trình xây dựng tôn giáo (Chùa) là hình thức sở hữu của tổ chức tôn giáo.

Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu chuyển đổi từ công trình nhà ở hiện hữu sang công trình xây dựng tôn giáo là chuyển đổi sử dụng từ hộ gia đình cá nhân sang cơ sở tôn giáo.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 102 Luật đất đai 2013 về cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất như sau:

                “4. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

            a) Được Nhà nước cho phép hoạt động;

            b) Không có tranh chấp;

            c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2004.”

Theo quy định tại Điều 159 Luật đất đai 2013 về đất cơ sở tôn giáo như sau:

            1. Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

            2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định diện tích đất giao cho cơ sở tôn giáo.”

Từ những căn cứ trên thì người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi từ công trình nhà ở hiện hữu sang công trình xây dựng tôn giáo (Chùa) thì phải được Nhà nước cho phép hoạt động. 

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc chuyển đổi công trình nhà ở sang công trình xây dựng tôn giáo (Chùa)
 Nội dung câu hỏi:

Trình tự thủ tục chuyển đổi từ công trình nhà ở hiện hữu (Đã được cấp Giấy chứng nhận là nhà ở và đất ở) sang công trình xây dựng tôn giáo (Chùa) trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh (Không phải trường hợp xây dựng mới công trình tôn giáo vì trên đất hiện trạng đã có công trình nhà ở, do đó không thể áp dụng Văn bản số 1252/HD-SXD ngày 13/12/2010 của Sở Xây dựng Tỉnh Tây NInh về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình tôn giáo trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh). Vậy, tôi xin hỏi thủ tục chuyển đổi thực hiện như thế nào và được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật nào?

Tôi là nhà tu hành theo Phật Giáo (hợp pháp), đồng thời là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trình tự thủ tục chuyển đổi từ công trình nhà ở hiện hữu (Đã được cấp Giấy chứng nhận là nhà ở và đất ở) sang công trình xây dựng tôn giáo (Chùa) trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh (Không phải trường hợp xây dựng mới công trình tôn giáo vì trên đất hiện trạng đã có công trình nhà ở, do đó không thể áp dụng Văn bản số 1252/HD-SXD ngày 13/12/2010 của Sở Xây dựng Tỉnh Tây NInh về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng các công trình tôn giáo trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh). Vậy, tôi xin hỏi thủ tục chuyển đổi thực hiện như thế nào và được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật nào?

Tôi là nhà tu hành theo Phật Giáo (hợp pháp), đồng thời là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: