(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thông tin liên lạc
Người hỏi : Đào Thị Thùy Linh     Số điện thoại: 0948 162 834     Email: thuylinh.vn1506@gmail.com     Địa chỉ: Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày hỏi: 07/06/2016 - 13 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 08/06/2016 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Cháu là tình nguyện viên của chương trình Tony Moringa- dự án xây dựng vườn chùm ngây cho trường học vùng cao, vùng sâu,vùng xa.
Dự án của chúng cháu muốn xin thông tin liên lạc ( sđt, địa chỉ mail, tên Bí thi/Phó Bí thư) của Đoàn thanh niên huyện Tân Châu và Đoàn Thanh niên huyện Tân Biên. 
Cháu hi vọng sẽ nhận được câu trả lời trong thời gian gần nhất ạ!
Cháu cảm ơn rất nhiều ạ!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 08/06/2016 - 11 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào bạn!

UBND huyện Tân Biên xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

 Sdt, mail của Bỉ thư huyện đoàn Tân Biên:  Bí thư đoàn Nguyễn Hải Ninh, sdt: 0967706070. mail haininh6070@gmail.com.

Phó bí thư : Xuân, Sdt 01222333787.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thông tin liên lạc
 Nội dung câu hỏi:

Cháu là tình nguyện viên của chương trình Tony Moringa- dự án xây dựng vườn chùm ngây cho trường học vùng cao, vùng sâu,vùng xa.
Dự án của chúng cháu muốn xin thông tin liên lạc ( sđt, địa chỉ mail, tên Bí thi/Phó Bí thư) của Đoàn thanh niên huyện Tân Châu và Đoàn Thanh niên huyện Tân Biên. 
Cháu hi vọng sẽ nhận được câu trả lời trong thời gian gần nhất ạ!
Cháu cảm ơn rất nhiều ạ!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cháu là tình nguyện viên của chương trình Tony Moringa- dự án xây dựng vườn chùm ngây cho trường học vùng cao, vùng sâu,vùng xa.
Dự án của chúng cháu muốn xin thông tin liên lạc ( sđt, địa chỉ mail, tên Bí thi/Phó Bí thư) của Đoàn thanh niên huyện Tân Châu và Đoàn Thanh niên huyện Tân Biên. 
Cháu hi vọng sẽ nhận được câu trả lời trong thời gian gần nhất ạ!
Cháu cảm ơn rất nhiều ạ!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: