(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm giấy CMND
Người hỏi : Võ Ngọc Châu     Số điện thoại:      Email: vnc.lun98@email.com.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/06/2016 - 15 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 08/06/2016 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là em mới mất giấy CMND, thì em đi làm lại CMND lấy gấp khoảng bao nhiêu ngày. Tại 01/07 là em phải thi TN THPT rồi ạ. Và lệ phí sao ạ


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 21/07/2016 - 08 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bạn làm lại thẻ Căn cước công dân là 20 ngày, còn lệ phí bạn đến nơi làm trực tiếp sẽ được cán bộ quản lý hành chính thông báo 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm giấy CMND
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là em mới mất giấy CMND, thì em đi làm lại CMND lấy gấp khoảng bao nhiêu ngày. Tại 01/07 là em phải thi TN THPT rồi ạ. Và lệ phí sao ạ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là em mới mất giấy CMND, thì em đi làm lại CMND lấy gấp khoảng bao nhiêu ngày. Tại 01/07 là em phải thi TN THPT rồi ạ. Và lệ phí sao ạ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: