(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vấn đề bố trí kế toán trong đơn vị sự nghiệp hành chính
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0945 293162     Email: oanhhtktn@gmail.com     Địa chỉ: TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/05/2016 - 17 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 18/05/2016 - 08 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay đơn vị tôi đang gặp vướng mắc cần được giải đáp:

Trong đơn vị sự nghiệp hành chính:

1/ 01 người có thể cùng làm kế toán cho 02 đơn vị được không? văn bản nào quy định?

2/ Phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng của một đơn vị có được hợp đồng 68 không? hay phải là công chức, viên chức? văn bản nào quy dịnh?

3/ Trong một đơn vị đảm bảo toàn bộ kinh phí mà kế toán chưa phải là viên chức, công chức đúng hay sai? văn bản nào quy định?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/12/2016 - 07 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 Căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn Luật, Sở Nội vụ phúc đáp đến anh, chị như sau:

1. Trên cơ sở đề án xác định vị trí việc làm và số lượng biên chế công chức, viên chức được giao thì các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức vào làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phù hợp với vị trí việc làm. Theo đó, sau khi được tuyển dụng thì người được tuyển dụng được bố trí làm việc theo vị trí việc làm đã được xác định. Do đó, 01 người không thể cùng lúc làm tại 02 đơn vị.

2. Tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, chức danh kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán không phải là đối tượng được ký hợp đồng theo Nghị định 68.

3. Nội dung câu hỏi của anh, chị không thể hiện rõ anh chị làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc loại hình nào. Do đó, Sở Nội vụ không có cơ sở để trả lời cho anh, chị, tuy nhiên anh, chị có thể để tham khảo thêm các quy định về kế toán tại Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vấn đề bố trí kế toán trong đơn vị sự nghiệp hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay đơn vị tôi đang gặp vướng mắc cần được giải đáp:

Trong đơn vị sự nghiệp hành chính:

1/ 01 người có thể cùng làm kế toán cho 02 đơn vị được không? văn bản nào quy định?

2/ Phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng của một đơn vị có được hợp đồng 68 không? hay phải là công chức, viên chức? văn bản nào quy dịnh?

3/ Trong một đơn vị đảm bảo toàn bộ kinh phí mà kế toán chưa phải là viên chức, công chức đúng hay sai? văn bản nào quy định?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay đơn vị tôi đang gặp vướng mắc cần được giải đáp:

Trong đơn vị sự nghiệp hành chính:

1/ 01 người có thể cùng làm kế toán cho 02 đơn vị được không? văn bản nào quy định?

2/ Phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng của một đơn vị có được hợp đồng 68 không? hay phải là công chức, viên chức? văn bản nào quy dịnh?

3/ Trong một đơn vị đảm bảo toàn bộ kinh phí mà kế toán chưa phải là viên chức, công chức đúng hay sai? văn bản nào quy định?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: