(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Học phí HS tiếp theo
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0979166205     Email:      Địa chỉ: KP3, phường 3 thị xã Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/12/2013 - 14 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 25/12/2013 - 07 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin chân thành cám ơn Sở GD-ĐT Tây Ninh đã có hồi âm, tuy nhiên nội dung câu trả lời không như tôi mong đợi, do đó tôi xin nói rõ thêm:

- Tiền điện thoại hàng tháng cho cô chủ nhiệm: 200.000 đồng (đóng theo học kỳ);

- Tiền may rèm cửa, trang trí lớp học,tiền quỹ lớp và tiền lớp đóng góp cho nhà trường (đóng theo năm học, mặc dù năm nào cũng đóng nhưng cứ đầu năm học lớp khác vào là rèm cửa, hoa, tranh trang trí lớp học lại cũ không hiểu sao?...)

Rất mong Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT Thị xã lần này sẽ có câu trả lời sát sao, đúng trọng tâm nội dung câu hỏi, để cứu lấy nền giáo dục của tỉnh nhà đang trong đà đi xuống không có lối thoát về nhận thức, phẩm chất, đạo đức của một phần đội ngũ giáo viên hiện nay.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 26/12/2013 - 16 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời!

Chúng tôi đã chuyển câu hỏi này cho:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

2. Phòng Giáo dục tiểu học Sở!

Xin bạn chờ phòng chức năng xác minh tại trường TH Kim Đồng!

Trân trọng./.

Văn Phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Học phí HS tiếp theo
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin chân thành cám ơn Sở GD-ĐT Tây Ninh đã có hồi âm, tuy nhiên nội dung câu trả lời không như tôi mong đợi, do đó tôi xin nói rõ thêm:

- Tiền điện thoại hàng tháng cho cô chủ nhiệm: 200.000 đồng (đóng theo học kỳ);

- Tiền may rèm cửa, trang trí lớp học,tiền quỹ lớp và tiền lớp đóng góp cho nhà trường (đóng theo năm học, mặc dù năm nào cũng đóng nhưng cứ đầu năm học lớp khác vào là rèm cửa, hoa, tranh trang trí lớp học lại cũ không hiểu sao?...)

Rất mong Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT Thị xã lần này sẽ có câu trả lời sát sao, đúng trọng tâm nội dung câu hỏi, để cứu lấy nền giáo dục của tỉnh nhà đang trong đà đi xuống không có lối thoát về nhận thức, phẩm chất, đạo đức của một phần đội ngũ giáo viên hiện nay.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin chân thành cám ơn Sở GD-ĐT Tây Ninh đã có hồi âm, tuy nhiên nội dung câu trả lời không như tôi mong đợi, do đó tôi xin nói rõ thêm:

- Tiền điện thoại hàng tháng cho cô chủ nhiệm: 200.000 đồng (đóng theo học kỳ);

- Tiền may rèm cửa, trang trí lớp học,tiền quỹ lớp và tiền lớp đóng góp cho nhà trường (đóng theo năm học, mặc dù năm nào cũng đóng nhưng cứ đầu năm học lớp khác vào là rèm cửa, hoa, tranh trang trí lớp học lại cũ không hiểu sao?...)

Rất mong Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT Thị xã lần này sẽ có câu trả lời sát sao, đúng trọng tâm nội dung câu hỏi, để cứu lấy nền giáo dục của tỉnh nhà đang trong đà đi xuống không có lối thoát về nhận thức, phẩm chất, đạo đức của một phần đội ngũ giáo viên hiện nay.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: