(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gia dinh hieu hoc
Người hỏi : Dam Gia Bao     Số điện thoại: 0963242059     Email: giabao.bk.12@gmail.com     Địa chỉ: Trang Bang
Ngày hỏi: 23/12/2013 - 23 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 24/12/2013 - 08 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi tiêu chuân gia đình hiếu hoc xét như thế nào? do mình tự làm đơn hay do địa phương đè cử.xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 08/01/2014 - 08 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

       Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

     * Quy định về tiêu chuẩn gia đình hiếu học như sau:

   - Con em trong gia đình học tại các trường lớp phải đạt từ loại trung bình trở lên, không lưu ban, bỏ học, không mắc các vụ việc tiêu cực, đạo đức tốt.

   - Người lớn tuổi trong gia đình (trừ người yếu, ốm đau) có ý thức tự học ( tham gia học các lớp chuyên đề tại Trung tâm Học tập cộng đồng, có sinh hoạt tại các câu lạc bộ ở cơ sở...).

   - Trong gia đình có hội viên khuyến học tiên tiến, có đóng góp quỹ khuyến học. Gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, có nếp sống văn hóa.

    * Quy trình đề cử xét:

   - Các cá nhân và tập thể nếu đạt các tiêu chuẩn tiên tiến thì đề nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học cơ sở xét công nhận. Nếu đạt tiêu chuẩn xuất sắc, tiêu biểu xuất sắc thì đề nghị Ban Chấp hành Hội khuyến học cấp huyện, tỉnh, thành phố và TW Hội xem xét công nhận.

   - Việc bình xét và công nhận các danh hiệu được tiến hành thường xuyên vào quý 4 hàng năm tại các cấp hội và được biểu dương trong các dịp 02/10, 20/11

Do đó, nếu bạn đủ điều kiện thì có thể liên hệ Hội khuyến học xã, thị trấn để được hướng dẫn.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gia dinh hieu hoc
 Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi tiêu chuân gia đình hiếu hoc xét như thế nào? do mình tự làm đơn hay do địa phương đè cử.xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin cho hỏi tiêu chuân gia đình hiếu hoc xét như thế nào? do mình tự làm đơn hay do địa phương đè cử.xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: