(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin được hỏi Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: traitimmauxanhla@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/12/2013 - 10 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 23/12/2013 - 11 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có một số câu hỏi xin hỏi cơ quan chức năng như sau:

- Vấn đề về thi tuyển công chức:

+ Tại sao trong thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Đoàn thể...ví nhự như Văn phòng tỉnh Ủy, Ban Tổ chức, Văn phòng huyện ủy.....lại không được công khai, minh bạch nhu cầu thi tuyển công chức để cá nhân muốn thi tuyển có điều kiện đăng ký thi tuyển cạnh tranh công bằng mà chỉ có các cơ quan hành chính chính nhà nước mới công khai nhu cầu thi tuyển, Các cơ quan thuộc Đoàn thể.... không công khai nhu cầu thi tuyển cạnh tranh như vậy có đảm bảo chất lượng cán bộ công chức làm việc hay không?Theo thông tin đại chúng ở các tỉnh khác như TP.HCM ....tất cả đều được thi tuyển cạnh tranh công khai......ai có nhu cầu thì đăng ký. Kiến nghị Tây Ninh trong thi tuyển nên công khai nhu cầu ở các cơ quan Đoàn thể.......để có cán bộ thực sự có chất lượng.

+ Tại sao nhu cầu thi tuyển của các cơ quan như các sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện công khai thi tuyển là những vị trí đã có sẳn người làm trong các cơ quan đó như vậy có công bằng cho thí sinh tự do thi tuyển hay không?rất mong co quan trả lời

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 14/01/2014 - 09 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

1. Về tổ chức thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể do Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện, đề nghị bạn liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy để biết.

2. Do các cơ quan như các sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện có nhu cầu cần người phục vụ cho vị trí công việc nhưng chưa có đợt thi tuyển công chức; hơn nữa tỉnh có  chính sách thu hút nhân tài nên đã bố trí để kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết. Tuy nhiên khi tuyển dụng thì vị trí việc làm được tuyển dụng sẽ được công khai và tất cả các thí sinh đều như nhu không phân biệt.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ 066.3822414


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin được hỏi Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tỉnh ủy
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có một số câu hỏi xin hỏi cơ quan chức năng như sau:

- Vấn đề về thi tuyển công chức:

+ Tại sao trong thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Đoàn thể...ví nhự như Văn phòng tỉnh Ủy, Ban Tổ chức, Văn phòng huyện ủy.....lại không được công khai, minh bạch nhu cầu thi tuyển công chức để cá nhân muốn thi tuyển có điều kiện đăng ký thi tuyển cạnh tranh công bằng mà chỉ có các cơ quan hành chính chính nhà nước mới công khai nhu cầu thi tuyển, Các cơ quan thuộc Đoàn thể.... không công khai nhu cầu thi tuyển cạnh tranh như vậy có đảm bảo chất lượng cán bộ công chức làm việc hay không?Theo thông tin đại chúng ở các tỉnh khác như TP.HCM ....tất cả đều được thi tuyển cạnh tranh công khai......ai có nhu cầu thì đăng ký. Kiến nghị Tây Ninh trong thi tuyển nên công khai nhu cầu ở các cơ quan Đoàn thể.......để có cán bộ thực sự có chất lượng.

+ Tại sao nhu cầu thi tuyển của các cơ quan như các sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện công khai thi tuyển là những vị trí đã có sẳn người làm trong các cơ quan đó như vậy có công bằng cho thí sinh tự do thi tuyển hay không?rất mong co quan trả lời

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có một số câu hỏi xin hỏi cơ quan chức năng như sau:

- Vấn đề về thi tuyển công chức:

+ Tại sao trong thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Đoàn thể...ví nhự như Văn phòng tỉnh Ủy, Ban Tổ chức, Văn phòng huyện ủy.....lại không được công khai, minh bạch nhu cầu thi tuyển công chức để cá nhân muốn thi tuyển có điều kiện đăng ký thi tuyển cạnh tranh công bằng mà chỉ có các cơ quan hành chính chính nhà nước mới công khai nhu cầu thi tuyển, Các cơ quan thuộc Đoàn thể.... không công khai nhu cầu thi tuyển cạnh tranh như vậy có đảm bảo chất lượng cán bộ công chức làm việc hay không?Theo thông tin đại chúng ở các tỉnh khác như TP.HCM ....tất cả đều được thi tuyển cạnh tranh công khai......ai có nhu cầu thì đăng ký. Kiến nghị Tây Ninh trong thi tuyển nên công khai nhu cầu ở các cơ quan Đoàn thể.......để có cán bộ thực sự có chất lượng.

+ Tại sao nhu cầu thi tuyển của các cơ quan như các sở ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện công khai thi tuyển là những vị trí đã có sẳn người làm trong các cơ quan đó như vậy có công bằng cho thí sinh tự do thi tuyển hay không?rất mong co quan trả lời

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: