(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề thi
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/11/2015 - 15 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 09/11/2015 - 08 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi hội đồng thi công chức tỉnh Tây Ninh năm 2014. Tôi đã thi công chức năm 2014 kết quả đứng thứ nhì xem như rớt. Tôi muốn cũng cố kiến thức và tích lũy kinh nghiệm để các năm sau thi tốt hơn. Vậy tôi muốn xin lại đề thi trắc nghiệm đã thi năm 2014 vừa rồi để tham khảo thi tôi xin ở đâu? để hiểu rõ mà có hướng chuẩn bị tốt hơn tôi xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về đề thi trắc nghiệm của các môn thi công chức đều thuộc nội dung mà Hội đồng thi tuyển công chức các năm đã định hướng ôn tập. Do đó, đề nghị anh (chị) cập nhật các nội dung trong đề cương ôn thi công chức đã được đăng tải trên trang web của Sở Nội vụ để tham khảo.

Trân Trọng./. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề thi
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi hội đồng thi công chức tỉnh Tây Ninh năm 2014. Tôi đã thi công chức năm 2014 kết quả đứng thứ nhì xem như rớt. Tôi muốn cũng cố kiến thức và tích lũy kinh nghiệm để các năm sau thi tốt hơn. Vậy tôi muốn xin lại đề thi trắc nghiệm đã thi năm 2014 vừa rồi để tham khảo thi tôi xin ở đâu? để hiểu rõ mà có hướng chuẩn bị tốt hơn tôi xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi hội đồng thi công chức tỉnh Tây Ninh năm 2014. Tôi đã thi công chức năm 2014 kết quả đứng thứ nhì xem như rớt. Tôi muốn cũng cố kiến thức và tích lũy kinh nghiệm để các năm sau thi tốt hơn. Vậy tôi muốn xin lại đề thi trắc nghiệm đã thi năm 2014 vừa rồi để tham khảo thi tôi xin ở đâu? để hiểu rõ mà có hướng chuẩn bị tốt hơn tôi xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: