(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ dạy thêm giờ
Người hỏi : Nhiều giáo viên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/11/2015 - 19 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 06/11/2015 - 09 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là giáo vien của một trường thuộc PGD thành phố Tây Ninh, chúng tôi xin hỏi về chế độ làm việc như sau: Theo thông tư 28/2009/TT - BGDĐT, ngày 21/10/2009, có quy định  tại điều 6, chương 2 là giáo viên tiểu học dạy 23 tiết/tuần. Nhưng trong những trường hợp giáo viên đi tập huấn chuyen môn, đi học lớp đảng viên mới, đi học trung cấp chính trị... Giáo viên còn lại phải dạy thay cho các giáo viên đó. Vì vậy có những tuần chúng tôi phải dạy lên đến 27 tiết/tuần, có những tuần còn nhiều hơn vậy nữa. Tình trạng này xảy ra trong nhiều năm nay, giáo viên rất mệt mỏi vì thường xuyên phải dạy vượt số tiết quy định mà không có một chế độ nào. Chúng tôi xin hỏi, khi giáo viên dạy thêm tiết như vậy có được chế độ gì không? Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 07/12/2015 - 11 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua câu hỏi của bạn, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh trả lời bạn như sau:

Căn cứ vào Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 07/2013/ TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (Hướng dẫn tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư - chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên được tính trên năm học); tình hình biên chế giáo viên của trường hằng năm. Mỗi học kỳ của một năm học, các trường tiến hành tổng hợp hồ sơ thừa giờ, thông qua Hiệu trưởng phê duyệt và chi trả chế độ thừa giờ cho giáo viên (nếu có).
Theo phản ánh của bạn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiến hành rà soát tất cả hồ sơ thừa giờ của các trường tiểu học nhưng chưa phát hiện ra trường hợp nào giống như nội dung phản ánh của bạn.
Nếu có bất kỳ trường hợp nào chưa được hưởng chế độ thừa giờ, đề nghị cá nhân giáo viên cung cấp thông tin để Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố xem xét.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ dạy thêm giờ
 Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là giáo vien của một trường thuộc PGD thành phố Tây Ninh, chúng tôi xin hỏi về chế độ làm việc như sau: Theo thông tư 28/2009/TT - BGDĐT, ngày 21/10/2009, có quy định  tại điều 6, chương 2 là giáo viên tiểu học dạy 23 tiết/tuần. Nhưng trong những trường hợp giáo viên đi tập huấn chuyen môn, đi học lớp đảng viên mới, đi học trung cấp chính trị... Giáo viên còn lại phải dạy thay cho các giáo viên đó. Vì vậy có những tuần chúng tôi phải dạy lên đến 27 tiết/tuần, có những tuần còn nhiều hơn vậy nữa. Tình trạng này xảy ra trong nhiều năm nay, giáo viên rất mệt mỏi vì thường xuyên phải dạy vượt số tiết quy định mà không có một chế độ nào. Chúng tôi xin hỏi, khi giáo viên dạy thêm tiết như vậy có được chế độ gì không? Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chúng tôi là giáo vien của một trường thuộc PGD thành phố Tây Ninh, chúng tôi xin hỏi về chế độ làm việc như sau: Theo thông tư 28/2009/TT - BGDĐT, ngày 21/10/2009, có quy định  tại điều 6, chương 2 là giáo viên tiểu học dạy 23 tiết/tuần. Nhưng trong những trường hợp giáo viên đi tập huấn chuyen môn, đi học lớp đảng viên mới, đi học trung cấp chính trị... Giáo viên còn lại phải dạy thay cho các giáo viên đó. Vì vậy có những tuần chúng tôi phải dạy lên đến 27 tiết/tuần, có những tuần còn nhiều hơn vậy nữa. Tình trạng này xảy ra trong nhiều năm nay, giáo viên rất mệt mỏi vì thường xuyên phải dạy vượt số tiết quy định mà không có một chế độ nào. Chúng tôi xin hỏi, khi giáo viên dạy thêm tiết như vậy có được chế độ gì không? Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: