(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất và tài sản gắng liền với đất
Người hỏi : NGUYỄN TẤN ĐẠT     Số điện thoại: 0979273264     Email: nguyentandat@thanhson.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/11/2015 - 14 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 04/11/2015 - 15 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi vừa mua 1 ngôi nhà tại xã hiệp tân, nhưng giấy chứng nhận qsdđ  không có thông tin về nhà trên giấy. nay tôi muốn làm thủ tục sang tên và bổ sung tài sản gắn liền với đất cụ thể là nhà ở. thì trình tự thủ tục và giấy tờ hồ sơ cần những gì.

 xin cảm ơn


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất và tài sản gắng liền với đất
 Nội dung câu hỏi:

tôi vừa mua 1 ngôi nhà tại xã hiệp tân, nhưng giấy chứng nhận qsdđ  không có thông tin về nhà trên giấy. nay tôi muốn làm thủ tục sang tên và bổ sung tài sản gắn liền với đất cụ thể là nhà ở. thì trình tự thủ tục và giấy tờ hồ sơ cần những gì.

 xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi vừa mua 1 ngôi nhà tại xã hiệp tân, nhưng giấy chứng nhận qsdđ  không có thông tin về nhà trên giấy. nay tôi muốn làm thủ tục sang tên và bổ sung tài sản gắn liền với đất cụ thể là nhà ở. thì trình tự thủ tục và giấy tờ hồ sơ cần những gì.

 xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: