(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Danh sách ngành nghề thu hút năm 2016
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/11/2015 - 10 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 09/11/2015 - 08 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ

Chính  sách thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh đã ban hành. Vậy ngành nghề thu hút năm 2016 khi nào ban hành.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/02/2016 - 14 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về danh mục ngành nghề thu hút, hiện nay Sở Nội vụ vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát để trình UBND tỉnh phê duyệt, dự kiến sẽ ban hành trong quý I năm 2016.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Danh sách ngành nghề thu hút năm 2016
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ

Chính  sách thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh đã ban hành. Vậy ngành nghề thu hút năm 2016 khi nào ban hành.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ

Chính  sách thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh đã ban hành. Vậy ngành nghề thu hút năm 2016 khi nào ban hành.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: