(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Muốn chuyển khẩu theo chồng nhưng không có hồ sơ lưu
Người hỏi : Hà Ngọc Nữ     Số điện thoại: 0933 220 683     Email: hangocnu0903@yahoo.com     Địa chỉ: Ấp Tây xã Long Phước TP Bà Rịa tỉnh BRVT
Ngày hỏi: 23/09/2015 - 15 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 23/09/2015 - 15 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi có hộ khẩu tại xã Long Thành Bắc huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh.

Gia đình tôi chuyển lên sống tạm trú tại TP HCM được 10 năm và có KT3 tại đây, nay tôi lấy chồng tại TP bà Rịa. Tôi muốn chuyển hộ khẩu theo chồng

nhưng công an xã Long Thành Bắc không chuyển được do hồ sơ lưu của tôi không có (gia đình tôi thì có) tôi vẫn có tên trên sổ hộ khẩu và có giấy CMND.

Tôi đã liên hệ công An Xã Long Thành Bác nhưng không được giải quyết.

Vậy tôi cần hồ sơ giấy tờ gì hoặc liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết vấn đề của tôi. Xin cảm ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Muốn chuyển khẩu theo chồng nhưng không có hồ sơ lưu
 Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi có hộ khẩu tại xã Long Thành Bắc huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh.

Gia đình tôi chuyển lên sống tạm trú tại TP HCM được 10 năm và có KT3 tại đây, nay tôi lấy chồng tại TP bà Rịa. Tôi muốn chuyển hộ khẩu theo chồng

nhưng công an xã Long Thành Bắc không chuyển được do hồ sơ lưu của tôi không có (gia đình tôi thì có) tôi vẫn có tên trên sổ hộ khẩu và có giấy CMND.

Tôi đã liên hệ công An Xã Long Thành Bác nhưng không được giải quyết.

Vậy tôi cần hồ sơ giấy tờ gì hoặc liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết vấn đề của tôi. Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi có hộ khẩu tại xã Long Thành Bắc huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh.

Gia đình tôi chuyển lên sống tạm trú tại TP HCM được 10 năm và có KT3 tại đây, nay tôi lấy chồng tại TP bà Rịa. Tôi muốn chuyển hộ khẩu theo chồng

nhưng công an xã Long Thành Bắc không chuyển được do hồ sơ lưu của tôi không có (gia đình tôi thì có) tôi vẫn có tên trên sổ hộ khẩu và có giấy CMND.

Tôi đã liên hệ công An Xã Long Thành Bác nhưng không được giải quyết.

Vậy tôi cần hồ sơ giấy tờ gì hoặc liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết vấn đề của tôi. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: