(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khu vực ưu tiên của kì thi THPT quố gia
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 01657058654     Email: dtmphuong0601@gmail.com     Địa chỉ: phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/08/2015 - 13 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 17/08/2015 - 15 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

em xin phép thắc mắc về việc hưởng khu vực ưu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia ạ. theo em được biết thì toàn bộ Tỉnh Tây Ninh có 2 khu vực (KV) ưu tiên là KV1 và KV2NT theo danh sách bảng phân chia khu vực xã huyện,phường, thị trấn. Nhưng theo trường cấp 3 thì trường THPT Tây Ninh, nơi em theo học 3 năm thì thuộc KV2. Vậy nếu theo hộ khẩu thì em thuộc KV2NT được cộng 1đ KV, trong phiếu dự thi của em là KV2NT nhưng khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Y Dược Cần Thơ thì danh sách của em là KV2. Vậy cho em hỏi là có nhầm lẫn gì không ạ


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 18/08/2015 - 10 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Khảo thí - CNTT trả lời câu hỏi của em như sau:

Hộ khẩu của em là KV2NT, tuy nhiên em đã học 3 năm tại THPT Tây Ninh nên sẽ tính theo KVUT của trường cấp 3, (chỉ có một vài trường hợp đặc biệt được quy định mới được tính theo hộ khẩu); thêm nữa là khi điền tất cả thông tin về trường học và hộ khẩu thường trú thì phần mềm tự động tính toán KVUT cho thí sinh nên không có việc nhầm lẫn xảy ra./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khu vực ưu tiên của kì thi THPT quố gia
 Nội dung câu hỏi:

em xin phép thắc mắc về việc hưởng khu vực ưu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia ạ. theo em được biết thì toàn bộ Tỉnh Tây Ninh có 2 khu vực (KV) ưu tiên là KV1 và KV2NT theo danh sách bảng phân chia khu vực xã huyện,phường, thị trấn. Nhưng theo trường cấp 3 thì trường THPT Tây Ninh, nơi em theo học 3 năm thì thuộc KV2. Vậy nếu theo hộ khẩu thì em thuộc KV2NT được cộng 1đ KV, trong phiếu dự thi của em là KV2NT nhưng khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Y Dược Cần Thơ thì danh sách của em là KV2. Vậy cho em hỏi là có nhầm lẫn gì không ạ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

em xin phép thắc mắc về việc hưởng khu vực ưu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia ạ. theo em được biết thì toàn bộ Tỉnh Tây Ninh có 2 khu vực (KV) ưu tiên là KV1 và KV2NT theo danh sách bảng phân chia khu vực xã huyện,phường, thị trấn. Nhưng theo trường cấp 3 thì trường THPT Tây Ninh, nơi em theo học 3 năm thì thuộc KV2. Vậy nếu theo hộ khẩu thì em thuộc KV2NT được cộng 1đ KV, trong phiếu dự thi của em là KV2NT nhưng khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Y Dược Cần Thơ thì danh sách của em là KV2. Vậy cho em hỏi là có nhầm lẫn gì không ạ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: