(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển mục đích sử dụng đất!
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/08/2015 - 11 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 17/08/2015 - 09 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn mua một miếng đất để cất nhà ở tại xã Lợi Thuận, huyện Bến cầu xin tư vấn giúp tôi 2 vấn đề sau:

1/ Thủ tục sang tên, chuyển quyền sữ dụng đất bao gồm những gì?

2/ Nếu đất tôi mua là đất rộng, toi muốn xây dựng nhà ở có phải chuyển mục dích sử dụng không? nếu có thì chi phí là bao nhiêu?

Xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 24/08/2015 - 09 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nội dung câu hỏi, UBND huyện xin trả lời như sau:

          A. Thủ tục sang tên, chuyển quyền sử dụng đất bao gồm những gì?

          1. Về điều kiện để thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

          a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

          b) Đất không có tranh chấp;

          c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

          d) Trong thời hạn sử dụng đất.

          Do đó trước khi thực hiện việc nhận chuyển quyền ông (bà) cần phải kiểm tra các điều kiện nêu trên.

          2. Trình tự thực hiện:

          Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện.

          Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

        Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

         

        3. Thành phần hồ sơ bao gồm:

        - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải có chứng thực của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất.

        - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

        - Các tờ khai thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

         B. Nếu đất tôi mua là đất ruộng, tôi muốn xây nhà ở có phải chuyển mục đích sử dụng đất không? nếu có thì chi phí là bao nhiêu?”.

        Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp của ông (bà) phải xin chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

        Việc xác định chi phí chuyển mục đích sử dụng đất phải dựa vào mục đích sử dụng đất hiện tại, diện tích cần chuyển mục đích, vị trí đất và Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019.

        Lưu ý:

        - Nếu đất của ông (bà) đang sử dụng vào mục đích đất đất trồng lúa thì ông (bà) phải liên hệ với UBND xã Lợi Thuận để đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, trình Hội đồng nhân tỉnh phê duyệt mới được tiến hành lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng.

        - Ông (bà) có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển mục đích sử dụng đất!
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn mua một miếng đất để cất nhà ở tại xã Lợi Thuận, huyện Bến cầu xin tư vấn giúp tôi 2 vấn đề sau:

1/ Thủ tục sang tên, chuyển quyền sữ dụng đất bao gồm những gì?

2/ Nếu đất tôi mua là đất rộng, toi muốn xây dựng nhà ở có phải chuyển mục dích sử dụng không? nếu có thì chi phí là bao nhiêu?

Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn mua một miếng đất để cất nhà ở tại xã Lợi Thuận, huyện Bến cầu xin tư vấn giúp tôi 2 vấn đề sau:

1/ Thủ tục sang tên, chuyển quyền sữ dụng đất bao gồm những gì?

2/ Nếu đất tôi mua là đất rộng, toi muốn xây dựng nhà ở có phải chuyển mục dích sử dụng không? nếu có thì chi phí là bao nhiêu?

Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: