(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Người hỏi : Đinh Phương Thùy Dương      Số điện thoại: 0969XXX077     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/09/2023 - 15 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 12/09/2023 - 16 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi: Kính thưa sở tư pháp Tây Ninh, tôi tên Đinh Phương Thùy Dương, nơi thường trú phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nội dung như sau: tháng 6 năm 2022 tôi có xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nộp lên cơ quan của chồng để xin giấy thành lập gia đình đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang, ( giấy được kẹp kèm chung bộ hồ sơ và gửi về bộ công an để xin giấy ). Đến tháng 8, 2023 tôi lên xin lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì tư pháp tại phường Hiệp Tân không cấp lại vì lý do không có giấy cũ kèm theo. Tôi xin sở tư pháp tỉnh Tây Ninh có thể giải thích và giải quyết vấn đề này giúp tôi để tôi có thể thực hiện đăng kí thủ tục kết hôn đúng theo pháp luật. Xin chân thành cám ơn!
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 19/09/2023 - 10 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo như nội dung câu hỏi của bạn, Sở Tư pháp trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch:  

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này, thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.”

Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định:

Trường hợp người yêu cầu cấplại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây, thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh. Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

          Do đó, trong trường hợp của bạn muốn cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó. Nếu bạn không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó thì bạn phải làm văn bản cam kết, nội dung văn bản cam kết phải trình bày rõ lý do không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và cam đoan về tình trạng hôn nhân là chưa đăng ký kết hôn với ai. Bản cam kết này sẽ được lưu trong hồ sơ cấp xác nhận tình trạng hôn nhân. Cán bộ tiếp nhận sẽ tiếp nhận, kiểm tra thông tin đã từng cấp trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, xác minh (trong trường hợp cần thiết) để cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới cho bạn.

Thân ái chào bạn!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 Nội dung câu hỏi: Kính thưa sở tư pháp Tây Ninh, tôi tên Đinh Phương Thùy Dương, nơi thường trú phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nội dung như sau: tháng 6 năm 2022 tôi có xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nộp lên cơ quan của chồng để xin giấy thành lập gia đình đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang, ( giấy được kẹp kèm chung bộ hồ sơ và gửi về bộ công an để xin giấy ). Đến tháng 8, 2023 tôi lên xin lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì tư pháp tại phường Hiệp Tân không cấp lại vì lý do không có giấy cũ kèm theo. Tôi xin sở tư pháp tỉnh Tây Ninh có thể giải thích và giải quyết vấn đề này giúp tôi để tôi có thể thực hiện đăng kí thủ tục kết hôn đúng theo pháp luật. Xin chân thành cám ơn!
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Kính thưa sở tư pháp Tây Ninh, tôi tên Đinh Phương Thùy Dương, nơi thường trú phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Nội dung như sau: tháng 6 năm 2022 tôi có xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nộp lên cơ quan của chồng để xin giấy thành lập gia đình đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang, ( giấy được kẹp kèm chung bộ hồ sơ và gửi về bộ công an để xin giấy ). Đến tháng 8, 2023 tôi lên xin lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì tư pháp tại phường Hiệp Tân không cấp lại vì lý do không có giấy cũ kèm theo. Tôi xin sở tư pháp tỉnh Tây Ninh có thể giải thích và giải quyết vấn đề này giúp tôi để tôi có thể thực hiện đăng kí thủ tục kết hôn đúng theo pháp luật. Xin chân thành cám ơn!
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: