(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bảo hiểm thất nghiệp
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0702XXX257     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/09/2023 - 16 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 12/09/2023 - 08 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi nhận dc thông báo hưởng TCTN hàng tháng,và danh sách đến kí tên tại TTGTVL(ngay cửa hòa viện),trên giấy cụ thể hướng dẫn và ghi rõ.tháng đầu ngày kí tên+5 ngày làm việc, tháng thứ 2,ngày kí tên+10 ngày làm việc.đến nay là 14 ngày tôi chưa nhận để trang trãi chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi tôi chưa tìm dc việc làm.vậy xin hỏi TTGTVL(cửa hòa viện) chính xác là bao nhiêu ngày? Để người dân được rõ
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 19/09/2023 - 09 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời câu hỏi như sau:

Theo nội dung câu hỏi của Bạn nêu trên thông tin chưa đầy đủ, cụ thể, rõ ràng. Trường hợp của Bạn không thể hiện đang hưởng tháng thứ mấy và có trùng vào ngày nghỉ lễ hay không?

Đề nghị Bạn liên hệ trực tiếp Trung tâm dịch vụ việc làm – Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Số 1291 CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc điện thoại số: 02763.631.774-02763.631.878 để gặp nhân viên trực tiếp hướng dẫn cụ thể về trường hợp của Bạn.

Trân trọng cám ơn./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bảo hiểm thất nghiệp
 Nội dung câu hỏi: Tôi nhận dc thông báo hưởng TCTN hàng tháng,và danh sách đến kí tên tại TTGTVL(ngay cửa hòa viện),trên giấy cụ thể hướng dẫn và ghi rõ.tháng đầu ngày kí tên+5 ngày làm việc, tháng thứ 2,ngày kí tên+10 ngày làm việc.đến nay là 14 ngày tôi chưa nhận để trang trãi chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi tôi chưa tìm dc việc làm.vậy xin hỏi TTGTVL(cửa hòa viện) chính xác là bao nhiêu ngày? Để người dân được rõ
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi nhận dc thông báo hưởng TCTN hàng tháng,và danh sách đến kí tên tại TTGTVL(ngay cửa hòa viện),trên giấy cụ thể hướng dẫn và ghi rõ.tháng đầu ngày kí tên+5 ngày làm việc, tháng thứ 2,ngày kí tên+10 ngày làm việc.đến nay là 14 ngày tôi chưa nhận để trang trãi chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi tôi chưa tìm dc việc làm.vậy xin hỏi TTGTVL(cửa hòa viện) chính xác là bao nhiêu ngày? Để người dân được rõ
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: