(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: XIN CẤP GIẤY LƯU VẬN QUA CAMBUCHIA
Người hỏi : trần hoan sơn     Số điện thoại: 0988XXX987     Email: tran*************@gmail.com     Địa chỉ: ấp bình linh. xã chà là. huyện dương minh châu.
Ngày hỏi: 11/09/2023 - 11 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 11/09/2023 - 14 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:
Tôi là công dân VIỆT NAM. tôi muốn xin cấp giấy lưu vận để qua nước bạn cambuchia. thì phải xin giấy đó ở đâu ? hoặc nộp hồ sơ trực tuyến ở cổng thông tin nào?? TÔI xin cảm ơn

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 15/09/2023 - 14 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt Nam-Campuchia có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

- Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào cho phương tiện phi thương mại và phương tiện phục vụ các công trình dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Lào (Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định số 119/2021/NĐ-CP);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân;

+ Bản sao quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp xe công vụ và xe của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác);

+ Bản sao hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào).

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: XIN CẤP GIẤY LƯU VẬN QUA CAMBUCHIA
 Nội dung câu hỏi:
Tôi là công dân VIỆT NAM. tôi muốn xin cấp giấy lưu vận để qua nước bạn cambuchia. thì phải xin giấy đó ở đâu ? hoặc nộp hồ sơ trực tuyến ở cổng thông tin nào?? TÔI xin cảm ơn
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Tôi là công dân VIỆT NAM. tôi muốn xin cấp giấy lưu vận để qua nước bạn cambuchia. thì phải xin giấy đó ở đâu ? hoặc nộp hồ sơ trực tuyến ở cổng thông tin nào?? TÔI xin cảm ơn
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: