(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trả chậm hồ sơ của phòng 1 cửa thị xã
Người hỏi : Đặng Quốc Trung     Số điện thoại: 0961XXX392     Email: trun*******@gmail.com     Địa chỉ: Trảng Bàng Tây ninh
Ngày hỏi: 11/09/2023 - 09 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 12/09/2023 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:
Dạ thưa cán bộ, em có hồ sơ nộp vào 1 cửa thị xã xử lý. Nhưng kiểm tra trên Tây Ninh Smart để hẹn trả hồ sơ là 2 ngày. Nhưng hiện chưa có ai liên hệ,hồ sơ số 000.00.12.H53-230905-0149 rất mong được cán bộ giải đáp thắc mắc nếu trễ hồ sơ là tối đa bao nhiêu ngày và có cách giải quyết nào cho trường hợp chậm hồ sơ không?

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 19/09/2023 - 09 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Ngày 05/9/2023, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND thị xã Trảng Bàng có nhận hồ sơ của ông Đặng Quốc Trung đề nghị trích lục bản đồ địa chính, số biên nhận 000.00.12.H53-230905-0149, ngày hẹn trả kết quả 07/9/2023. Do số lượng hồ sơ trích lục bản đồ địa chính phát sinh nhiều trong năm 2023, một số trường hợp cần lục hồ sơ tại kho lưu trữ để có cơ sở giải quyết dẫn đến xử lý hồ sơ không đúng hạn.

Ngày 11/9/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Trảng Bàng đã giải quyết xong hồ sơ và giao trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, hoàn tất thủ tục.

Ngày 12/9/2023, ông Đặng Quốc Trung đã đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND thị xã Trảng Bàng nhận kết quả hồ sơ trích lục bản đồ địa chính nêu trên.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trân trọng cảm ơn ý kiến phản ánh của ông và xin nhận trách nhiệm trong việc trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trả chậm hồ sơ của phòng 1 cửa thị xã
 Nội dung câu hỏi:
Dạ thưa cán bộ, em có hồ sơ nộp vào 1 cửa thị xã xử lý. Nhưng kiểm tra trên Tây Ninh Smart để hẹn trả hồ sơ là 2 ngày. Nhưng hiện chưa có ai liên hệ,hồ sơ số 000.00.12.H53-230905-0149 rất mong được cán bộ giải đáp thắc mắc nếu trễ hồ sơ là tối đa bao nhiêu ngày và có cách giải quyết nào cho trường hợp chậm hồ sơ không?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Dạ thưa cán bộ, em có hồ sơ nộp vào 1 cửa thị xã xử lý. Nhưng kiểm tra trên Tây Ninh Smart để hẹn trả hồ sơ là 2 ngày. Nhưng hiện chưa có ai liên hệ,hồ sơ số 000.00.12.H53-230905-0149 rất mong được cán bộ giải đáp thắc mắc nếu trễ hồ sơ là tối đa bao nhiêu ngày và có cách giải quyết nào cho trường hợp chậm hồ sơ không?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: